EnergiEngagemang bygger solcellsanläggning åt Bommersvik utanför Nykvarn

Jeanette Svensson, VD på Bommersvik, under byggnationen av solcellsanläggningen. Foto: EnergiEngagemang

När pandemin slog till i Sverige och världen var det många som tvingades tänka om. En av de näringar som drabbades hårdast var hotell och konferens där distanseringen för många innebar omöjligheter att fortsätta driva verksamheten framåt. Det gäller dock inte alla. För Bommersvik utanför Nykvarn innebar pandemin förändringar, men framförallt nya möjligheter. Bland annat såg man över sitt erbjudande och öppnade upp anläggningen för allmänheten efter att tidigare tagit emot konferensgäster. En annan stor förändring är att man tog beslut att investera i en markbaserad solcellsanläggning, som nu precis färdigställts av det lokala solelsbolaget EnergiEngagemang.

Bommersvik är en hotell- och konferensanläggning med lång historia. Själva Bommersviksgården byggdes 1915, men första köpebrevet Bommersvik är daterat redan 1652. 1937 köpte Socialdemokratiska ungdomsförbundet gården och sedan dess har lokalerna fostrat många högt uppsatta politiker. Sedan 1999 är Bommersvik ett fristående aktiebolag och öppet för alla.

- Hit kommer man på grund av maten, miljön och personalen. Nu under pandemin har vi utvecklat ett privaterbjudande så det blir mer och mer privatgäster. Man kan till exempel hyra stuga här på sommaren eller bada. Eller bara besöka oss för en lunch i naturskön miljö. Vi gör också bröllop eller andra typer av event på vår loge. Väldigt många olika aktiviteter med andra ord. Säger Jeanette Svensson, VD på Bommersvik.

Jeanette berättar att det alltid funnits en strävan att ligga i framkant när det kommer till utveckling och miljö. Redan på 70-80talet tog den dåvarande föreståndaren initiativ att tillsammans med byggforskningsrådet genomföra ett experiment för uppvärmning med energivatten. Hela anläggningen värms med andra ord upp med hjälp av grundvattnet. Genom den nya solcellsanläggningen tar man ytterligare ett steg i att ligga i framkant när det gäller energifrågan.

Anläggningen är placerad på mark, på en yta som tidigare varit fotbollsplan. Fotbollsplanen i sin tur fick en ny placering längre bort på anläggningen. Fram tills ganska nyligen var tanken att ha en anläggning placerad på taket men när pandemin slog till lades dessa planer på is. När tankarna om solceller började gro igen kontaktade man EnergiEngagemang som dels gjorde en behovsanalys, dels gick igenom förutsättningarna på plats. Då Bommersvik är utbyggt i flera omgångar under årens gång var kvaliteten på tak och kablage i varierat skick. Mer ekonomiskt blev då istället att anlägga ett solkraftverk, det vill säga en mindre solpark på marken.

Stefan Stålhane som projektutvecklat anläggningen berättar att man tittade noga på förutsättningarna.

- Genom att välja en markanläggning istället kunde vi anpassa panelernas riktning för att maximera produktionen utifrån Bommersviks förbrukningsprofil. På så sätt kunde vi säkerställa ett så högt egenanvändande som möjligt, vilket ger bättre avkastning. Säger Stefan.

Solcellsanläggningen kommer årligen att producera mellan 30-40% av Bommersviks årliga elbehov. Då man dessutom nyligen gjort en del större investeringar i elintensiva produkter och tjänster, till exempel spa, känns det extra välkommet med grön egenproducerad el.

- Det känns som att det var meningen att det skulle bli såhär. Bland personalen finns det en önskan om att ha får betandes i solparken. Annars är det ju en fråga om hur vi ska sköta marken runt panelerna, vad ska vi ha för växtlighet osv. Nu när vi har öppet året om har vi börjat prata om att ha lite djur, dels får, men lite höns skulle också vara mysigt. Men sen ligger vi ju mitt i ett vargrevir, så man får såklart fundera några extra varv. Men på något sätt borde man kunna lösa det. Avslutar Jeanette.