Installatörsföretagen välkomnar stödet för energieffektivisering i småhus

Foto: Pexels

Installatörsföretagen välkomnar regeringens satsningar på energieffektivisering i småhus i budgetpropositionen för 2023. Samtidigt saknas alltjämt stöd för energieffektivisering i flerbostadshus samt ett förstärkt ROT-avdrag. Åtgärder som sammantaget skulle sänka elpriset och underlätta energiomställningen.

– Installatörsföretagen välkomnar att regeringen satsar resurser på energieffektivisering i småhus genom renovering och konvertering från direktverkande el, samt utökar det gröna avdraget för installation av solceller, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

I dag presenterade regeringen sin budgetproposition för 2023. Regeringen satsar 1,2 miljarder kronor över tre år för att gynna energieffektivisering i småhus, samt stärker avdraget för grön teknik avseende installation av solceller och system för lagring. Dessa åtgärder kommer att hjälpa hushåll som vill minska sin energianvändning.

– Vi ser samtidigt ett fortsatt behov av reformer som sänker elanvändningen och elpriserna samt möjliggör export av fossilfri el till Europa. Satsningen på energieffektivisering i småhus bör även gälla bostadsrätter med direktverkande el. Dessutom - ett stärkt rotavdrag för energieffektiviserande åtgärder samt återinfört stöd till energieffektivisering av flerbostadshus skulle minska elanvändningen och i ett oroligt ekonomiskt läge hjälpa hushållen samt skapa arbetstillfällen. Det är särskilt viktigt i ett läge då nybyggnationen kraftigt bromsas, och detta kommer vi även fortsatt att föra dialog kring med politiken, säger Ola Månsson.

– Energianvändningen har minskat under hösten och det får effekt på elpriset, vilket är gynnsamt för både hushåll och företag. Samtidigt är potentialen för energieffektivisering fortsatt mycket stor och det är därför viktigt att de medel som ska betalas ut från Svenska kraftnät även används till åtgärder som långsiktigt minskar energianvändningen, menar Ola Månsson.