Solcellsanläggningen på Westfield Täby Centrum invigd

Från vänster Johan Algernon, Linda Jensen och Axel Alm. Foto: Lars Clason

Den 2,000 kvadratmeter stora solcellsanläggning på Westfield Täby Centrums tak är nu invigd. Invigningen markerar en viktig milstolpe i Unibail-Rodamco-Westfields hållbarhetsarbete som nu driver samtliga svenska fastigheter delvis på solenergi. Sammanlagt producerar fastighetsjätten nu 1 miljon kWh solenergi om året i Stockholm, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig förbrukning av över 300 lägenheter.

Unibail-Rodamco-Westfield når idag en viktig milstolpe i sitt hållbarhetsarbete när man inviger sin tredje solcellsanläggning i Sverige. Westfield Täby Centrum har tillsammans med Solkompaniet täckt 2,000 kvadratmeter takyta med 864 paneler som beräknas producera 400 000 kWh solenergi om året. Den ambitiösa hållbarhetsagendan Better Places 2030 har sedan länge satt höga mål för hur URW-fastigheter ska vara en katalysator för de ekonomiska-, sociala- och miljöfokuserade hållbarhetsfrågorna inom de samhällen de verkar.

bild
Foto: Lars Clason

– Det är en ambitiös och välintegrerad hållbarhetsagenda som utgör grunden till vårt arbete och vår vilja att bidra till långsiktigt hållbara samhällen, där vi tillsammans verkar för att minska vår miljöpåverkan. Tack vare det kontinuerliga arbetet har vi över tid reducerat vår energiförbrukning med 17% i Westfield Täby Centrum. Vår nya solcellspark gör att vi nu blir delvis självförsörjande med el, bidrar till omställningen och kan erbjuda lokalproducerad energi i vårt kraftigt utbyggda antal laddplatser för våra besökare, säger Linda Jensen centrumchef Westfield Täby Centrum.

– Hållbar utveckling är en prioriterad fråga för oss i kommunen, halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Det är riktigt kul att Westfield Täby Centrum nu installerat solceller och jag önskar projektet lycka till, säger Johan Algernon (M) stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Solkompaniets målbild är att solel ska vara minst tio procent av Sveriges elproduktion år 2030. För att nå dit behövs fler solcellanläggningar byggas på våra tak. Vi är glada och stolta att tillsammans med Unibail-Rodamco-Westfield öka Sveriges förnybara elproduktion och snabba på klimatomställningen, säger Axel Alm VD Solkompaniet.

För att adressera nuvarande energikris i Europa har URW på koncernnivå meddelat att man är engagerad att bidra till hållbar energikonsumtion där man kommer vida ytterligare åtgärder för att spara energi i sina fastigheter. Lokalt har URW redan tagit beslut om kortade driftstider för belysning, rulltrappor och andra tekniska installationer, samt aktiv kontroll av uppvärmning, allt i syfte att minska energianvändningen i fastigheterna utan att kompromissa på anställdas eller besökares säkerhet.