SENS och Veidekke planerar för byggnation av solcellspark i Filipstad

Foto: Piqsels

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har tecknat ett Letter of Intent med Veidekke Entreprenad AB och BayWa r.e. Nordic AB . Tillsammans kommer parterna samverka för att utvärdera möjligheterna att bygga en solcellspark i Filipstad med uppskattad effekt om cirka 20 MW.

SENS har under en period etablerat ett nära samarbete med Filipstads kommun och Veidekke. Fokus har kretsat kring att skapa ett energikluster och därmed utforska olika möjligheter att förse regionen med förnyelsebar energi. Idag kan SENS meddela att Bolaget har fördjupat samarbetet med regionen genom att teckna ett Letter of Intent med Veidekke och BayWa r.e. Nordic AB Avsiktsförklaringen avser byggnation av en solcellspark för att förse miljövänlig och kostnadseffektiv el åt en industriell aktör som har verksamhet i Filipstad. Anläggningen förväntas omfatta en yta om 20 hektar och vid full effekt väntas solcellsparken ge en årlig effekt om 20 MW vid full drift.

Parterna kommer inleda satsningen med att utvärdera projektets förutsättningar för att på kostnadseffektivast sätt förse industriella parten med miljövänlig el genom ett långtgående PPA (Power Purchase Agreement). SENS agerar projektägare och uppdragsgivare i satsningen och tillsammans kommer parterna arbeta mot att installera anläggningen under nästa år. Utöver solcellsparken kommer parterna även utvärdera fler möjligheter för att samverka i flera projekt i regionen.

”Vi är väldigt glada att ingå denna avsiktsförklaring med så etablerade aktörer som BayWa och Veidekke i detta storskaliga solkraftsprojekt som blir väldigt viktig milstolpe för SENS, både för att bygga upp kompetens och meritlista men också tydligt påvisa riktningen för SENS väg framåt,” säger Henrik Boman, VD för SENS

Det känns bra att vi nu utökar samarbetet med SENS och Baywa. Våra olika kompetenser kompletterar varandra vilket borgar för gott samarbete och lyckade gemensamma projekt inom detta viktiga, högaktuella område", säger Peter Svenningsson, regionchef för Veidekke Anläggning SydMitt.

”Vi är stolta över att SENS valt att samarbeta med oss. Som en av Europas ledande projektutvecklare av solcellsparker kommer vi att kunna bidra med gedigen kunskap och erfarenhet, och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete även utöver detta projekt” säger Maria Röske, VD BayWa r.e. Nordic