EnergiEngagemang -Ska nya regeringen få saker att hända?

Bilden visar större delen av HSB Solcellspark i Strängnäs. Foto: Jonas Weissglas/EnergiEngagemang

Många väntar på att en ny regering ska komma på plats och att det ska börja hända någonting. För nu när valspurten är över kan vi väl alla enas om att sluta fokusera på vad alla andra gör fel och i stället fokusera på vad vi själva kan göra rätt? För det blå blocket har fokus under valdebatterna legat på kärnkraft. Vi välkomnar alla former av energislag, men, Sverige är av stort behov av energi snabbt. Tills den dagen ny kärnkraft är på plats (en rimlig gissning är att det iaf ligger 10-15 år fram i tiden) behövs andra alternativ. Solparker på mark kan snabbt byggas där bristen på el är som störst och är det kraftslag som är både billigast och har minst påverkan på både kraftnät och miljö. Det enda som behövs är snabbare tillståndsprocesser.

Vi vet nu att svenska kraftnät får in ofantliga summor i så kallade flashalsavgifter, pengar som egentligen ska gå till att bygga ut kraftnätet. Bara i år räknar man med att det ska finnas ett överskott på 90 miljarder som i stället kan betalas tillbaka till hushåll och företag.

Högkostnadsskydd, subventioner eller avdrag. Både hushåll och företag behöver såklart bästa förutsättningar att ta sig igenom denna elkris, men regeringens huvudfokus borde självklart vara att få in mer kraftproduktion i SE 3 och SE 4 samt bygga ut kraftnätet för att få bort flaskhalsar. Solenergi är det kraftslag som går överlägset snabbast att bygga. Redan nästa år skulle man kunna ha nya anläggningar i drift i södra och mellersta Sverige. Det skulle bidra till att pressa elpriserna under dagtid, när priserna är som högst och solparkerna producerar som bäst.

För 90 miljarder kan man bygga ut solkraften i SE3 och SE4 så att den årligen kunde bidra med ca 15TWh. Det motsvarar ca 15% av vad dessa områden totalt förbrukar varje år. Det ger grön billig elproduktion i kommande 35-40 år och sänker elpriserna långsiktigt.

Problemet är dock inte att det behövs ekonomiskt stöd från staten för att detta ska bli till verklighet. Idag finns en mängd privata aktörer som är beredda att investera i solkraft vilket markant skulle öka mängden producerad solel och på så sätt sänka elpriserna helt utan att staten behöver avsätta några pengar alls. Problemet är att tillståndsprocesserna är så långa att varje projekt kan ta flera år, för att sedan kanske inte bli av alls. Tid som inte finns om vi vill ha en fungerande elmarknad.

Vi som bolag har idag ca 600 MW som är färdigprojekterade och väntar på tillstånd för att kunna börja byggas och kan stå klara inom ett år. De politiker som är måna om att snabbt göra skillnad bör därför göra sitt yttersta för snabba på tillståndsprocesserna och därmed möjliggöra en kraftig utbyggnad av solparker i Sverige.

Vi står beredda att bygga ut elnätet på ett sätt som på riktigt skulle göra skillnad i hushållens och företagens plånböcker, med eller utan hjälp från regeringens kassa. Det enda vi behöver är rimliga tillståndsprocesser där prioritet och tydliga direktiv ger länsstyrelsen möjlighet att snabbt hantera de solparksärenden som just nu ligger på hög och väntar.