Energilagring på agendan när energiministern träffade TEXEL i Malmö

Khashayar Farmanbar träffade TEXEL Energy Storage VD och grundare, Lars Jacobsson. Foto: TEXEL

Energiminister Khashayar Farmanbar och kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh träffade idag energilagringsföretaget TEXEL Energy Storage AB på plats i Malmö hamnområde. Syftet med besöket var att ta del av TEXELs nyutvecklade energilagringsteknik och planerna på en etablering av gigafabrik i Malmö hamnområde, mot bakgrund att det råder stor osäkerhet kring framtidens energiförsörjning och stigande elpriser i framförallt södra Sverige, då en utbyggnad av vind och solenergiproduktion också kräver en storskalig energilagringslösning. 

Under energiministerns besök i Malmö i dag så lyfte Khashayar Farmanbar vikten av att inte låta energi gå till spillo, och att storskalig förnyelsebar energilagring behövs för att ta vara på den energi vi får från sol och vind. TEXEL Energy Storage är ett svenskgrundat bolag som tillsammans med amerikanska energimyndigheten utvecklat världens billigaste energilagringsteknologi. Företaget har sedan starten 2010 haft ett tydligt fokus på att fasa ut fossila bränslen och tillhandahålla en cirkulär och hållbar energilagringslösning. 

bild

TEXEL Energy Storage är oerhört spännande bolag som kan lösa de problemen vi nu ser, uttalade Khashayar Farmanbar under sitt besök.

Khashayar Farmanbar träffade TEXEL Energy Storage VD och grundare, Lars Jacobsson - som tidigare i år blev utnämnd som Sveriges enda expertrådgivare till EU Kommissionen med fokus på storskalig energilagring, fokus är att uppfylla Europas klimatmål samt stoppa Europas beroende av rysk gas.   

-  ”Vi är glada att Energiministern visar ett stort engagemang och kunskap kring det akuta behovet av energilagring för att lösa Sveriges energiproblem. Det finns ett allvarlig säkerhetspolitiskt läge idag i Europa som är direkt relaterad till en orimlig grad av Europas beroende av ryska gas” – Säger Lars Jacobsson, VD och grundare för TEXEL Energy Storage. 

Utöver TEXELs planer på en etablering av gigafabrik i Malmö hamnområde så vill bolaget göra Öresundsverket till världens största ”batteri”, som kan förse Malmö Stad med grön energi. Det finns även planer på att placera ett R&D-center i Malmö och på så vis göra staden till en ledande plats för kompetens inom energilagring.