Otovos intäkter för Q2 upp 200%. Batterier på uppgång i Sverige.

Solceller Foto Otovo

Axel Johnson-ägda solcellsbolaget Otovo presenterar nu Q2 vad gäller försäljning, installationer, intäkter och marginal.

 

Höga elpriser i EU, i vissa länder 3 gånger högre på årsbasis, gör att fler och fler väljer att kombinera sin solcellsanläggning med ett batteri – en begynnande trend även i Sverige.
Höjdpunkter Q2:
• 2 398 sålda anläggningar jämfört med 1 183 samma kvartal förra året = dubblering
• 1 745 installationer jämfört med 864 samma kvartal förra året = dubblering
• 200 miljoner SEK genererade intäkter jämfört med 66 miljoner SEK samma kvartal förra
året = ökning med 3 gånger
• 43 miljoner SEK genererad bruttovinst jämfört med 10 miljoner SEK samma kvartal förra
året = en ökning med 4 gånger
– Jag är stolt över alla Otovistas för att ha trotsat en riktigt svår period och ändå ha uppnått
mer än dubbelt så många installationer som för ett år sedan. Vår marknadsplatsmodell är nu
beprövad och med jämnare terräng framför oss tror jag på fortsatt stark framgång, säger
Andreas Thorsheim, VD.
Marknadsmässigt kännetecknades andra kvartalet av brist på såväl komponenter som
installatörer. Trots detta lyckades Otovo leverera dubbelt så många installationer jämfört
med samma period förra året och 20 procent fler jämfört med Q1 i år. Värdet på
installationerna ökade med 200 procent då beställningarna utgjordes av större system, fler
batterier och högre marginaler.
Otovo började sälja batterier för ett år sedan. Stigande elpriser har gjort att fler vill installera
solceller, men också att många väljer att komplettera med ett batteri för att få ut det mesta
möjliga av sin solcellsanläggning. Ett batteri ger möjligheten att spara egenproducerad el
som kan användas under de timmar av dygnet då solcellerna producerar mindre.
– Under vårt första år har vi sålt 1 700 batterier, värda mer än 10 miljoner euro. I genomsnitt
köper en av fyra kunder ett batteri med sina solpaneler på våra europeiska marknader.
Italien och Tyskland leder vägen med sju av tio kunder som lägger till batterier i sitt
hemenergisystem, säger Andreas Thorsheim.
Även i Sverige märks en ökad efterfrågan på lösningar för att sänka sin elkostnad och i högre
grad bli oberoende av elbolagen.
- Vi började erbjuda batterier nu under Q2. Men vi ser redan att 5 procent av kunderna väljer
att ansluta ett batteri till sin solcellsanläggning och vi förväntar oss att efterfrågan kommer
att öka. Vår ambition är att nå en nivå där 25 procent lägger till ett batteri i sin beställning
fram till slutet av 2023, säger Andreas Thorsheim.
Andel tillägg av batteri per land och kvartal på sålda volymer

Tre av Otovos marknader är nu lönsamma. Norge, Spanien och Italien visade alla en positiv
EBITDA. Fler marknader kommer att förflyttas över noll gradvis. Men Otovo kommer
samtidigt att fortsätta expandera till fler marknader. Uppskalning pågår i Tyskland, Portugal,
Storbritannien och Österrike och ytterligare tre marknader kommer att läggas till under
andra halvåret 2022 enligt plan.
– Europa behöver mer ren energi snabbt och Otovo har kapaciteten att leverera snabbt och
skalbart över kontinenten. Det är nu vi verkligen kliver fram, avslutar Andreas Thorsheim.