Soltech och solenergins framfart 2022

Foto: Soltech

Första delen av 2022 har präglats av en orolig omvärld med pandemi, krig, inflation och klimathot. Däremot finns det ljusglimtar och 2022 kommer att bli ihågkommet som året då den gröna omställningen tog fart på riktigt. Allt från den enskilda villaägare till EU-kommissionen och den svenska regeringen har fått upp ögonen för solenergins potential och branschen växer så att det knakar. Nedan följer viktiga händelser, trender och beslut som bäddar för ytterligare solenergi-tillväxt. Både på EU- och regeringsnivå men även i Soltechkoncernen.

Koncernhändelser:

  • Soltech har gjort sina första internationella förvärv genom att förvärva solenergibolag i både Nederländerna och Spanien. Dessa bolag förväntas tillföra Soltech ca två miljarder kronor i omsättning under åren 2022 till 2024 med god lönsamhet.

    Nederländska 365zon, med en förväntad omsättning om 350 MSEK 2022 var först ut 1 april. Den 22 juni förvärvades sedan Sud Renovables, ett spanskt solenergibolag med en förväntad omsättning om 245 MSEK 2022. I förvärvet av Sud Renovables ingick även bolagets helägda dotterbolag, Install Sud. Ett bolag inriktat på installation- och montage vilket är viktiga kompetenser för solenergibranschen.

  • Soltech har gjort två tilläggsförvärv, Solexperterna och Trönninge El. Solexperterna blir en del av det befintliga dotterbolaget Din Takläggare i Värmland och Trönninge El blir en del av Provektor.
  • Elteknikbolaget TG:s El har den 1 juli förvärvats och stärker koncernens kompetens inom elteknik och solenergi ytterligare.
  • Utöver förvärv så nådde koncernen en organisk tillväxt om hela 43 procent under det första kvartalet 2022. Kvartal två siffror publiceras 23 augusti.

– Under året har vi fortsatt att skapa etablera goda förutsättningar för att bygga en stark och uthållig verksamhet som nu även har tagit klivet ut i Europa och etablerat koncernen på två av de snabbast växande solenergimarknaderna i Europa. De politiska satsningarna på mer solenergi från EU- och regeringshåll visar också att det finns en stor tro på kraftslagets enorma potential vilket kommer att ge branschen ytterligare vind i seglen, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.