aPak storsatsade på solceller och blev helt självförsörjande på solel

Solcellsanläggning på aPaks huvudlager i Mölndal. Foto: aPaks

I juni i år tog aPak beslut om att investera i en solcellsanläggning på 2700 kvadratmeter på huvudlagrets tak i Mölndal. Bygget började omedelbart och anläggningen planeras vara i drift redan till hösten. Därmed blir aPaks huvudlager och huvudkontor i Mölndal helt självförsörjande på solel.

Tredubblar storleken i Mölndal

Ett hållbarhetsmål för förpackningsföretaget aPak är att vara självförsörjande på energi senast 2030. Sedan tidigare finns 850 kvadratmeter solpaneler installerade på taket i Mölndal. Nu har aPak skyndat på utvecklingen genom att investera i ytterligare 2 700 kvadratmeter. Investeringen innebär att aPak tredubblar storleken på solcellsanläggningen och möjliggör en produktion på cirka 459 000 kWh per år.

– Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på en hållbar framtid i närtid. Tack vare vår investering i att tredubbla storleken blir aPak helt självförsörjande på solel i Mölndal. Satsningen på solceller i Mölndal är ett av flera bevis på att vi tar våra hållbarhetsmål på allvar, säger Evelina Lindgren, vd på aPak.

Det tog bara några månader att förverkliga idén om att bygga ut solcellsanläggningen. Satsningen och bygget påbörjades i juni och kommer att drifttestas i slutet av augusti.

– Finns det vilja finns det en väg. Vi hoppas kunna föregå med gott exempel för andra som funderar på att investera i en hållbarare framtid. Att installera solceller eller göra andra hållbara satsningar behöver varken vara komplicerat eller tidskrävande, förklarar Evelina Lindgren.

En viktig milstolpe av flera

APak har en tydlig hållbarhetsagenda och ska nå nettonollutsläpp i den egna verksamheten senast 2030, och i värdekedjan 2050. Hållbarhetsarbetet utgår från tre fokusområden, vilka är att hjälpa kunder till hållbara förpackningslösningar, arbeta för ett bättre klimat och engagera företagets medarbetare samt samhället. Bara under det senaste året har aPak genomfört följande hållbarhetsinvesteringar:

  • Infört tjänstebilspolicy med elbilen som standard samt investerat i laddningsinfrastruktur för elektrifierade fordon
  • Installerat LED-belysning samt styrsystem för värme och ventilation för att minska elförbrukningen
  • Anställt en Chief Sustainability Officer (CSO), som är del av koncernledningen
  • Fördubblat stödet till Göteborgs stadsmission