K2A Knaust & Andersson Fastigheter tredubblar sin solelproduktion

Foto: Mariana Proença/Unsplash

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB tredubblade sin egenproduktion av solel under den första halvan av året jämfört med samma period 2021. K2A producerade 269 MWh förnybar el under perioden januari-juni 2022.

– Det är väldigt bra siffror. Vi har successivt byggt ut vår solelproduktion och det ser vi resultatet av nu, säger Johan Knaust, vd på K2A.

Totalt har K2A elva solcellsanläggningar fördelade på sex orter i Sverige. Totalet producerades 269 MWh el från dessa under perioden januari-juni 2022. Det motsvarar elva procent av bolagets fastighetsel under samma period, eller elförbrukningen för 600 genomsnittliga K2A-lägenheter.

K2A har fastighetsbranschens mest offensiva klimatmål: Hela bolagets värdekedja ska vara klimatpositiv senast vid slutet av 2027. Ifjol minskade K2A sina växthusgasutsläpp per kvadratmeter med 35 procent jämfört med året innan. Att kunna producera förnybar energi till de egna fastigheterna är en del i att fortsätta sänka utsläppen. Utöver att fortsätta utbyggnaden av solelproduktion utvärderar bolaget också möjligheterna till att producera el genom ett vertikalt vindkraftverk på en fastighet.

– Alla utsläpp som kan sänkas ska sänkas, allra helst ned till noll. Att ha en så förnybar energimix som möjligt är en viktig förutsättning för att ha låga utsläpp och det är svårt att hitta en energilösning med lägre klimatavtryck än att producera el direkt på taken till husen där den ska användas, säger Karina Antin, hållbarhetschef på K2A.