Birra Peroni satsar på solvärme från Absolicon

Foto: Absolicon

Absolicon förbereder ett första solfångarfält vid Birra Peronis bryggeri i Italien, en del av Asahi Group. Solanläggningen kommer att ge förstahandserfarenhet av hur Absolicons koncentrerande solfångare stöder Birra Peronis åtagande att nå en koldioxidfri produktion 2030. Installationen är ett 660 m2 solfångarfält beläget i Bari, Italien, som tillhandahåller solvärme för bryggeriprocesser genom ett värmeköpsavtal.

Absolicon och Birra Peroni s.r.l. (Birra Peroni) har tecknat avtal om att påbörja förberedelserna för ett första solfångarfält vid Birra Peronis anläggning i Bari, Italien.

Birra Peroni är en del av den multinationella Asahi Group. Fabriken i Bari är en del av Asahi Europe & International som producerar öl-märken som Peroni och Peroni Nastro Azzurro samt andra välkända Asahi-märken som Raffo, Wuhrer och Tourtel.

Absolicon tillhandahåller sin patenterade solfångare Absolicon T160 och en solcentral för integration. Birra Peroni kommer sedan att köpa den solvärme som produceras genom ett värmeköpsavtal för att driva bryggningsprocesserna.

Den patenterade tekniken i solfångaren Absolicon T160, med en driftstemperatur på upp till 160° C värme och 8 bar ånga, passar perfekt till värmeenergibehovet i anläggningen och säkerställer oberoende av andra bränslen för bryggeriprocesserna som produceras med solvärme.

Ett av Birra Peronis främsta hållbarhetsmål är att uppnå noll koldioxidutsläpp under produktionsprocessen år 2030.  Att använda solenergi i bryggeriprocessen ger Birra Peroni möjlighet till förnybar värme till ett konstant energipris, vilket möjliggör långsiktiga minskningar av bränslekostnader och CO2-utsläpp.

Installationen i Bari är det första steget för att implementera solvärme i Birra Peronis produktionsprocess som en del av lösningen för att eliminera koldioxidutsläpp. Under en ettårig utvärderingsperiod kommer solinstallationen att ge förstahandserfarenhet av hur Absolicons koncentrerande solteknik ersätter beroendet av fossila bränslen i Birra Peronis anläggningar.

Efter perioden kommer utvärderingen definiera omfattningen och detaljerad utformning av ett potentiellt större projekt, uppskattat till cirka 12 000 m2. Birra Peroni kan när som helst under utvärderingsperioden gå vidare med att beställa det större projektet för att påskynda sina hållbarhetsresultat.

Enrico Galasso, VD för Birra Peroni - "I linje med våra långsiktiga hållbarhetsmål är vi fast beslutna att nå nollutsläpp i vår produktion senast 2030. Hållbarhetsarbetet i vår fabrik i Bari är redan på rätt väg och tack vare Absolicons teknik kommer vi att ta ytterligare ett stort steg närmare vår destination."

Joakim Byström, VD Absolicon: "Vi på Absolicon vill revolutionera energiförsörjningen och målet att ha en hållbar industri.  Birra Peroni, som en del av Asahi-gruppen, har höga klimatambitioner och vi ser fram emot att detta första gemensamma projekt och att Absolicon bidrar till att Birra Peroni når sitt mål att uppnå noll koldioxidutsläpp i sin produktion.

Birra Peroni meddelade i december 2021 att de avser installera Absolicons solfångare vid sin anläggning i Bari, Italien. Sedan avsiktsförklaringen har Birra Peroni och Absolicon förhandlat rörande definitiv utformning och detaljer kring utförande av projektet. 

Förhandlingarna har nu avslutats och båda parter har undertecknat det avtal som innebär nästa steg mot installationen. Absolicon kommer under sommaren att skicka de första solfångarna till Italien.