Smarta solcellsskåp

Foto: Göteborgs stad

Kretslopp och vattens medarbetare i Göteborg har designat ett skåp som övervakar vattenledningar med hjälp av förnybar solenergi. Med hjälp av solcellsskåpen kan man snabbare hitta läckor eller stopp i ledningarna och slippa batteribyten och elnät, som de traditionella skåpen kräver. Minst två flugor i en smäll för miljöns skull.

De smarta skåpen har av en solcell och innehåller bland annat batteri, flödesmätare och transmitter och skickar information direkt från ledningarna till Kretslopp och vatten var tionde minut. Genom att övervaka flöde och tryck kan man snabbare upptäcka fler läckor och stopp i ledningarna. Det innebär att mindre dricksvatten går till spillo och att stopp i avloppsledningarna kan tas om hand snabbare.

Utöver att solcellskåpen drivs av förnybar energi, skickar de information mycket oftare än de traditionella mätarskåpen och det går därmed snabbare att upptäcka störningar i ledningsnätet.

- Du kan gå in och titta ”live” på datan och upptäcka avvikelser mycket snabbare, säger Fredrik Forsell, elektriker på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad

Skåp på flera ställen

Än så länge finns de nya solcellsskåpen vid bland annat Lindholmsallén och Bensingatan. Och fler smarta solcellsskåp blir det, bland annat i Hjällbo och Bergsjön.

Andra kommuner får gärna vår idé

Hittills har Ulf Jakobsson och Fredrik Forsell haft kontakt med fyra andra kommuner som varit intresserade av att göra sina egna solcellsmätare.

- Andra kommuner som behöver hjälp att hitta läckor på sitt ledningsnät får gärna kopiera och använda skåpen. Idén bjuder vi på, hälsar Ulf och Fredrik.