HPSolartech inleder solparksprojekt

Foto: HPSolartech

HPSolartech har erhållit rättigheterna till ett storskaligt solkraftsprojekt i södra Sverige. Projektet är på totalt 50 MW solpaneler och omfattar ca 70 hektar.

Projektet är ett led i HPSolartechs satsning på att bli ledande utvecklare av solparker på den svenska och framgent den nordiska marknaden. Projektet placeras på arrenderad mark utanför Emmaboda i Kalmar län och Vingåker i Södermanlands län.

Projektet är ett av flera projekt som HPSolartech nu har under utveckling. Totalt uppgår utvecklingsportföljen till mer än 700 MW och man har 90 MW under byggnation med planerad driftstart under 2022.

– Vi ser fram emot att gå in i slutskedet med detta projekt då vi fått merparten av alla tillståndshandlingar klara. Vi för en dialog med berörda personer i området som är väldigt positiva till satsningen på förnybar solenergiproduktion i området. Fortsätter vi enligt plan kommer projektet vara redo för byggnation under 2022 och ge ett betydande tillskott av förnybar energi, säger Anders Nilsson, ansvarig för projektutveckling på HPSolartech.