Otovo passerar 10 000 projekt årligen

Foto: Piqsels

Den här vintern har Europas regeringar och befolkning fördubblat sina ambitioner att prioritera lokalproducerad energi och att göra sig oberoende av importerad gas. Uppmaningen att öka andelen solenergi är tydlig, vilket framgår i EU-kommissionens RePower EU-plan, där kommissionärer krävde "miljoner fler solpaneler på taken till våra hem, företag och gårdar".

– Otovo är redo att göra sitt för att svara på uppmaningen, säger Otovos vd Andreas Thorsheim.

Otovo är en marknadsplats för sol- och batteriinstallationer med kontor i Oslo, Stockholm, Berlin, Paris, Madrid, Warszawa och Milano. Företaget organiserar mer än 600 lokala energiinstallatörer av hög kvalitet och använder sin egenutvecklade teknologi för att analysera potentialen i varje hem och hittar det bästa priset och installationsprogrammet för kunderna baserat på en automatisk budgivningsprocess mellan tillgängliga installatörer.

Exponerade för skyhöga elpriser och ökad osäkerhet kring energileveranser har husägare riktat blickarna mot solenergi. Efterfrågetillväxten är nära nog vertikal. Detta är bra för solenergin och utmärkt för Otovos tillväxtambitioner.

– Med covid som drabbar produktionscentra i Asien kommer nya flaskhalsar i de globala leveranskedjorna. Det finns en överhängande risk att lokala hårdvaruflaskhalsar uppstår från tid till annan. Otovo är fast besluten att göra allt som krävs för att fortsätta röra på sig. Att bekämpa kaos förblir vår tids soundtrack, kommenterar Thorsheim.

– Vi säljer mer än 10 000 projekt årligen, uppbackad av en pipeline med 3 591 projekt. Vår merförsäljning av batterier är 25 procent och detta kommer nästan säkert att växa under de kommande kvartalen. Och slutligen, vår unika pan-europeiska prenumerationsverksamhet är på väg att ta fart. Ja, vi är på väg att lyckas bygga den första verkligt pan-europeiska aktören inom distribuerad energi, fortsätter Thorsheim.

Företaget öppnar kontor i London, Lissabon och Innsbruck i sommar för att lansera i ytterligare tre länder. Ambitionen är att vara i 13 länder i slutet av året.

– När vi startade Otovo för sex år sedan var nivån på 10 000 projekt per år något vi drömde om. Vi siktar nu på 100 000 projekt per år och bygger grunden för det.

NYCKELTAL

Under första kvartalet 2022 satte Otovo rekord i försäljning, installationer, intäkter och bruttovinst

  • 2 541 sålda projekt, motsvarande mer än 10 000 sålda projekt på årsbasis. Denna siffra kan jämföras med 815 sålda projekt under samma kvartal förra året
  • Otovo installerade 1 459 projekt jämfört med 663 samma kvartal förra året, en ökning med 2,2 gånger
  • Otovo noterade genererade intäkter på 142,1 miljoner SEK (14 miljoner EUR) jämfört med 39,5 miljoner SEK (4 miljoner EUR) samma kvartal förra året, en ökning med 3,6 gånger
  • I genererad bruttovinst slutade kvartalet med 27,6 miljoner SEK (2,6 miljoner EUR) genererad bruttovinst jämfört med 6 miljoner SEK (0,6 miljoner euro) samma kvartal förra året, en ökning med 4,6 gånger
  • Pipeline med 3 591 projekt motsvarande MSEK 464 i intäktsvärde är stark och hanterbar
  • 1 av 4 av Otovos totala försäljning under kvartalet inkluderade ett batteri. Tyskland (85 %) och Italien (69 %) är de två starkaste batterimarknaderna. Batterierbjudandet har introducerats i Frankrike, Polen och Sverige sedan den senaste rapporten
  • 23 % av de sålda projekten var av prenumerationsmodell, jämfört med 18 % av de installerade projekten