HPSolartech bygger nya solparker

Fotograf: Fotograf

Utanför Ronneby, Olofström och Töreboda har HPSolartech just dragit igång etableringen av tre solparker med en total effekt på 14 MW. Markarbetena började för tre veckor sedan. Just nu byggs staket runt solparken och nästa vecka börjar det pålas i marken för själva solpanelsställningarna.

HPSolartech ansvarar för etableringen av de nya solparkerna i Blekinge och Västra Götaland, från outnyttjad mark till driftsatta solparker, och kommer att leverera anläggningarna nyckelfärdiga till kunden. HPSolartech har också fått förtroendet att leverera tekniska och administrativa tjänster under driftsfasen.

– Detta är en del av en större satsning och projektet kommer ge ett betydande tillskott av förnybar energi där solparkerna byggs, säger Kenny Fogel, VD på HPSolartech.

Platserna är noga utvalda för etableringen av solparkerna. Ytorna är lagom stora och det finns närliggande elnätsinfrastruktur. Det är också mark som är svår att använda för till exempel jord- eller skogsbruk vilket gör den extra lämplig för solparker.

Genom att bygga mindre men fler solparker – enligt HPSolartechs klustermodell – kan HPSolartech bygga snabbare och enklare, med mindre miljöpåverkan och mindre behov av dyra infrastrukturinvesteringar. Att kunna använda mark som inte kan användas för jordbruk är också viktigt för HPSolartech. Åkermark ska bevaras och är skyddat enligt svensk lag. Visst finns det åkermark som lämpar sig väl för solenergi, men det finns också mycket annan mark som lämpar sig väl.

– Vi söker ständigt mark för att kunna bygga mer solenergi på, säger Anders Nilsson, Projektutvecklingschef på HPSolartech och fortsätter. Att arrendera ut mark för solenergi ger en markägare långsiktiga inkomster för mindre värdefull mark. Från 3 hektar och uppåt lönar sig att bygga på.

De tre solparkerna är den första etappen av totalt 90 MW solenergi som HPSolartech ska bygga tillsammans med Sunspark Nordic. Nästa etapp kommer påbörjas redan efter sommaren 2022.