E.ON och Wihlborgs satsar på solceller med lägre klimatavtryck

Carina Tollmar, hållbarhetschef E.ON tillsammans med Staffan Fredlund, miljöchef Wihlborgs och Johan Hörlin, kundansvarig E.ON. Foto: Eskil Blohmé

Nu inviger fastighetsbolaget Wihlborgs sin största solcellsanläggning hittills. Solcellerna är placerade på en av Wihlborgs fastigheter i Lund och är den största anläggning i Sverige som E.ON installerat där kunden har valt att satsa på solpaneler med ett lägre klimatavtryck.

Solpanelerna som nu pryder taket på Wihlborgs fastighet Bricks på Ideon Science Park i Lund har ett lägre klimatavtryck jämfört med standardpaneler. Det beror främst på att panelerna produceras med material som har lägre klimatavtryck vid framställningen och brytningen av kisel. Panelerna är dessutom sammansatta i Europa vilket ytterligare bidrar till att minska klimatavtrycket, eftersom transporterna kan reduceras.

"Samarbetet med Wihlborgs visar verkligen att företagen där ute menar allvar med sina hållbarhetsambitioner. Vi är glada för samarbetet och att vi tillsammans skapar förutsättningar för lokalt producerad el och en hållbar energiomställning", säger Carina Tollmar, hållbarhetschef på E.ON Sverige

Solcellsanläggningen är Wihlborgs största hittills med en yta på 2 500 kvadratmeter och även den största anläggning som E.ON installerat i Sverige där kunden valt att satsa på paneler med lägre klimatavtryck. Den beräknade produktionen är cirka 247 000 kWh per år, vilket motsvarar ungefär 70 lägenheters årsförbrukning av hushållsel. Anläggningen ägs och förvaltas av Wihlborgs.

– För Wihlborgs har det varit viktigt att välja en europeisk leverantör med livscykelperspektivet i fokus. Om vi kan optimera klimatnyttan genom att installera paneler med lägre klimatavtryck är det en klok investering. Vi sätter stort värde vid att ta ett helhetsperspektiv i våra inköp. Solceller är en viktig del i vårt klimatarbete eftersom det bidrar till miljöprestandan i fastigheten och bidrar till ökad förnybar energi i det skånska energisystemet, säger Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs.

Installationen är en del av Wihlborgs och E.ONs långsiktiga samarbete kring solceller. Inom kort påbörjas utredningsarbetet gällande installation av solceller på ytterligare två fastigheter i östra Ideon Science Park.