Unibail-Rodamco-Westfield har minskat sin energiförbrukning med 17%

solceller på Nacka Forums tak. Foto: Unibail-Rodamco-Westfield

De senaste åren har fastighetsägaren Unibail-Rodamco-Westfield genomfört ett flertal projekt som resulterat i betydande minskning av energi- och vattenanvändningen i alla fastigheter. ”Tittar man bara över de senaste fyra åren har vi minskat vår energiförbrukning med hela 17% i Norden”, säger Jimmy Ekström, Head of PMPS Nordics på Unibail-Rodamco-Westfield. Nu invigs Nacka Forums egen solcellsanläggning som tillsammans med sommarens planerade solcellsinstallation på Täby Centrum, innebär hållbar lokalproducerad energi i samtliga svenska fastigheter.

Fastighetsbolaget Unibail-Rodamco-Westfield, fastighetsägarna till Westfield Mall of Scandinavia, Täby C, Nacka Forum och Fisketorvet i Norden, har under många år lagt stor vikt vid sin gedigna hållbarhetsagenda ”Better Places 2030”. Baserat på FN:s globala hållbarhetsmål innefattar hållbarhetsagendan initiativ både i form av reducerat miljöavtryck och förstärkta samhällen. Ett av huvudmålen är att halvera koldioxidutsläppen genom hela värdekedjan innan 2030. Med hjälp av AI-styrd ventilation, optimering av LED-belysning och återanvändning av redan producerad värme, har fastighetsägaren bara i Westfield Mall of Scandinavia minskat sin energikonsumtion med 24%.

Nu planeras ytterligare projekt för att accelerera arbetet mot ett mer klimatsmarta fastigheter och hållbara val för konsumenten. Bland projekten återfinns nya solcellsparker, intelligent belysning, byte av fläktsystem och en stor expansion av laddplatser för elbilar.

– Det är en ambitiös och välintegrerad hållbarhetsagenda som ligger till grund för de projekt vi genomför i våra fastigheter. Det finns en gemensam vilja att bidra till långsiktigt hållbara samhällen där vi tillsammans verkar för att minska vår miljöpåverkan. Därför minskar vi vår energi- och vattenkonsumtion i fastigheterna kontinuerligt, samt underlättar för våra besökare att göra hållbara val i sin vardag när vi nu kraftigt bygger ut antal laddplatser i våra fastigheter, säger Jimmy Ekström, Head of PMPS Nordics på Unibail-Rodamco-Westfield.