Solceller och IMD en lönsam kombination

Med IMD slås fastighetselen ihop och bildar ett abonnemang. Foto: Fastighetsägarna

Solenergi är en av de bästa energikällorna vi har. Men helst ska solcellerna kombineras med IMD för att det ska bli en lönsam affär för en bostadsrättsförening eller en fastighetsägare. Utan IMD projekteras solcellsanläggningen utifrån fastighetselförbrukningen, det vill säga elen som förbrukas i exempelvis gemensamma utrymmen till trapphusbelysning och hissar. För dessa delar av fastigheten kan elbehovet vara relativt litet, vilket medför att man projekterar för en mindre solcellsanläggning eller en anläggning där mycket av producerad solel säljs vidare ut på elnätet för en billig peng. I praktiken brukar det resultera i att föreningen eller fastighetsägaren behöver köpa el från ett elbolag som de själv sålt solel till.

I fastigheter som har IMD kan man förenklat säga att hushållselen och fastighetselen slås ihop och bildar ett eller några abonnemang beroende på hur fastigheten är byggd. Resultatet blir ett stort elbehov, vilket innebär att en större solcellsanläggning kan projekteras och installeras.

Med kombinationen IMD och solceller slipper man sälja en stor del av den producerade elen till nätet och sedan köpa tillbaka den. I stället används elen till fastigheten och boende direkt. IMD är inte bara en fördel för föreningen eller fastighetsägaren utan också för de boende som generellt sparar ungefär 1 000–1 500 kronor per år på sin elräkning. Att installera solceller och IMD kan bli ett relativt stort projekt, särskilt om taket samtidigt ska renoveras. Därför är det viktigt att genomföra en förstudie för att utreda förutsättningarna.