Ladda bilen med solenergi!

Foto: Otovo

Klimatfrågan förväntas bli en av de mest aktuella frågorna i kommande val, även så för gemene man. Med en större efterfrågan på hållbara lösningar har elbilen blivit alltmer populär i landet och 2021 toppades registrering av elbilar i Sverige – i januari 2022 fanns det totalt 307 909 laddbara personbilar registrerade i Sverige, en ökning med 48% jämfört med året innan. Under 2021 så bestod 45% av antalet registrerade fordon i Sverige av laddbara personbilar – det är näst högst i hela världen, efter Norge som hade 86%. Men med vinterns rekordhöga elpriser kan det dock skava i plånboken när elbilen ska laddas. Lösningen? Solceller.

Kostar 10 gånger mindre att ladda en elbil med solceller än en full tank bensin Solcellsplattformen Otovo har tagit fram siffror från den svenska elmarknaden som visar att det är 10 gånger billigare att ladda en elbil med solenergi än en full tank bensin. Kostnaden för att ladda ett elfordon med solenergi är 0,15 kronor per kilometer medan de som kör en bensinbil betalar 1,48 kronor per kilometer. Det betyder att på ett år, om man räknar med en genomsnittlig sträcka på 10 000 km, kan de som väljer en elbil laddad på solenergi spara över 10 000 kr.

Otovo har tagit fram en guide för hur du använder dig av just solceller för att ladda din elbil. Allt elbilsägaren behöver veta för att slippa huvudvärk när nästa elräkning förväntas komma.

– Genom att ladda din bil med solenergi så finns det en möjlighet att spara in en hel del pengar varje år. Vi ser att fler och fler konsumenter i Sverige börjar få upp ögonen för fördelarna av att ladda sin bil med solenergi, men det finns några saker som man bör tänka på för att optimera sin laddning och sitt energisparande, speciellt nu när elpriserna ökar, säger Andreas Thorsheim, vd på Otovo.

Fem steg för att ladda elbilen effektivt med solceller:

1. Laddbox med el från solceller För att börja spara pengar och göra din konsumtion mer hållbar gäller det förutom att välja rätt solcellspaneler dessutom att välja rätt laddbox. Endast ett fåtal laddboxar är idag utrustade för att laddas med el från solceller.

2. Förvaringssystem möjliggör laddning dygnet runt Att kombinera laddboxen till elbilen med solcellsanläggningen är en fördelaktig lösning, speciellt om systemet har ett förvaringssystem – i det här fallet är det möjligt att använda den lagrade energin för att ladda bilen även på natten eller när det inte är sol.

3. Batteri med rätt lagringsmöjligheter Med ett vanligt solcellsbatteri kan du inte bestämma om elen går till elbilen eller diskmaskinen. Därför är det viktigt att använda ett solcellsbatteri som kan lagra solelen. Genom att kombinera solcellsbatteriet med en bra laddbox kan du försäkra dig att solelen går rakt till din elbil.

4. Välj rätt elavtal Den avgörande faktorn för vilket mervärde du kan få ut av att ladda elbilen på solel är ditt elavtal. Det finns olika strategier för hur du kan effektivisera laddningen och få ner laddkostnader – exempelvis går det att ladda elbilen under natten när elpriserna är låga eller använda batteriet i bilen för att lagra energi som kan återanvändas när du vill.

5. Det gröna avdraget Visste du att du kan få skatteavdrag för grön teknik? Detta gäller allt från installation av solceller och batterilagring till elbilsladdning. Skatteavdraget har ett tak på 50 000kr per person och år