Midsummer skriver ytterligare avtal med nytt italienskt takföretag

Foto: Midsummer

Den svenska tillverkaren av solcellstak Midsummer har tecknat ännu ett avtal med ett italienskt takföretag om försäljning av tunnfilmspaneler från Midsummers nya fabrik i Bari, Italien. PugliAsfalti kommer att köpa upp till 6,5 MW solpaneler från Midsummer per år i fem år till ett totalt ordervärde av cirka 620 miljoner kronor. Det är det tredje liknande avtalet på kort tid och det största hittills.

PugliAsfalti är ett väl etablerat takföretag baserat i Puglia där det varit verksamt sedan 1953. Företaget är specialiserat på medelstora takinstallationer, inklusive vattentätning, isolering och innovativa solenergilösningar. Det har varit lyckosamt inom segmentet ”gröna byggnader” med installationer av arkitektoniskt integrerade solenergilösningar, ett område som har vuxit kraftigt tack vare Italiens 110-procentiga subventioner för solcellstak.

Man väljer nu att erbjuda sina kunder Midsummers lätta och diskreta solcellstak och kommer att köpa 6,5 MW solpaneler av dotterbolaget Midsummer Italia för cirka 124 miljoner kronor per år i fem år, cirka 620 miljoner totalt för hela perioden. De kommer att tillverkas vid Midsummers nya fabrik i Bari som väntas starta produktionen i slutet av detta år.

- Det är naturligtvis mycket glädjande att få till detta avtal med PugliAsfalti på en marknad som visar sådan styrka och tillväxt. Vår nya partner har väl etablerade kundbaser att erbjuda våra innovativa solcellstak till. Detta är det tredje liknande avtalet vi tecknat på kort tid med syfte att säkra avsättning för våra produkter från den nya fabriken i Bari redan från start. Vi har nu tecknat avtal för motsvarande 15 MW solpaneler av fabrikens maximala årliga kapacitet på 50 MW, säger Sven Lindström, VD för Midsummer.

Som en del av avtalet kommer Midsummer Italia att köpa upp till 30 000 kvadratmeter TPO-installationer (en syntetisk takbeläggning som används främst för platta tak) per år från PugliAsfalti för 100 euro per kvadratmeter. Kvantiteterna i avtalet är inte bindande för någon part och priserna kan ändras under vissa förutsättningar.

Överenskommelsen med PugliAsfalti är den tredje med italienska takföretag under kort tid och den största hittills. Förra månaden beslutade den Turinbaserade tak- och byggmaterialleverantören Unimetal att köpa upp till 5 MW per år av Midsummers tunnfilmsmoduler för nio miljoner euro per år i fem år, för ett totalt kontraktsvärde på 45 miljoner euro för 25 MW solpaneler.

I december förra året slöt Midsummer ett liknande avtal med den italienska tillverkaren av böjda tak Medacciai, för leveranser av 3,5 MW solpaneler värda 6,3 miljoner euro per år i fem år.

Midsummer Italia väntas starta produktion av paneler i sin nya fabrik i Bari i slutet av detta år. Med 50 MW årlig produktionskapacitet blir fabriken den största anläggningen i Europa för tillverkning av tunnfilmssolceller.

- Italien och resten av EU satsar stort på att klara sin egen energiförsörjning och minska beroendet av fossila bränslen. Installation av solceller på tak är den snabbaste vägen för att snabbt minska detta beroende. Det här är en trend som ännu bara är i sin linda; "Vi måste sätta upp miljontals solpaneler på våra hem, arbetsplatser och lantgårdar", sade EU:s klimatkommissionär Frans Timmermans nyligen i samband med EU:s nya satsning på säker, tillgänglig förnybar energi REPowerEU och det kan vi sannerligen skriva under på, avslutar Sven Lindström.