Akademiska Hus gör en storsatsning på solceller

BMC utrustas med Akademiska Hus enskilt största solcellsanläggning. Foto: Ola Kjelbye

Sedan 2007 har Akademiska Hus kontinuerligt försett Sveriges campusområden med solcellsanläggningar som ett led i att minska mängden levererad energi och istället satsa på förnybara energikällor. De senaste åren har antalet anläggningar på campus runt om i landet ökat rejält och nu tar bolaget ytterligare ett omfattande grönt kliv framåt för att skapa än mer hållbara campusområden.

Akademiska Hus investerar cirka 14 miljoner kronor i nio nya solcellsanläggningar vid Lunds universitet, däribland på taken till byggnaderna Språk- och litteraturcentrum, Eden, Annexet och Geocentrum. Störst anläggning placeras på taket till Biomedicinskt centrum (BMC), som kommer att täcka en yta på cirka 2 500 m2 och som när den är i drift kommer att producera hela 450 000 kWh per år. Det gör den till Akademiska Hus enskilt största solcellsanläggning någonsin.

– Den rekordstora satsningen som Akademiska Hus nu gör innebär att vi har installerat solceller på i princip alla tak som är lämpade för solceller inom vårt fastighetsbestånd i Lund. Det är ett bevis på att vi lägger stor kraft på att nå en mer hållbar energiförsörjning och att vi tillsammans med Lunds universitet bidrar till ett fossilfritt samhälle. Med fler solceller säkras också en elproduktion och elanvändning som sker nära varandra, vilket minskar överföringsförluster i elnäten, säger Magnus Öhrman, gruppchef inom energi och teknik på Akademiska Hus. 

Mål om klimatneutralitet  
Akademiska Hus har högt uppsatta klimatmål och har beslutat om en nollvision för sitt klimatavtryck. Sedan tidigare har Akademiska Hus installerat solceller i Lund på byggnaderna Ekologi, Maxlab, Kemicentrum, Biologicentrum, Byrålogen samt bolagets egna kontor Handsken. Sammantaget kommer de redan befintliga och de nio nya anläggningarna att årligen producera strax över 2 miljoner kWh miljövänlig solel. Energin kommer i sin helhet att användas inom Akademiska Hus fastigheter på campus för ventilation, pumpar, belysning och andra fastighetsinstallationer. Den motsvarar genomsnittsförbrukningen för hundra normalstora villor eller att köra cirka tre varv runt jorden med elbil.

– Akademiska Hus satsning på solceller ligger i linje med Lunds universitets miljö- och hållbarhetsmål och bidrar till en lokal elproduktion. Placeringen av solcellerna på hustak innebär också att mark inte behöver tas i anspråk för elproduktionen, säger Claes Nilén, miljöchef vid Lunds universitet.

– Lunds universitet ska agera som förebild när det gäller hållbarhet och en klok användning av energiresurser följer de globala målen. Åtgärder som dessa är därför inte bara en investering i framtiden, de ökar också universitetets trovärdighet i hållbarhetsfrågor, säger Heiko Herwald, vicedekan med ansvar för hållbarhetsfrågor vid Medicinska fakulteten.

De nio nya solcellsanläggningarna installeras löpande med start i december 2021 och planeras att vara driftsatta till sommaren 2022.