Solceller, en lysande satsning

Solcellsanläggningar fungerar optimalt i ett svalare klimat som i Sverige. Foto: Helsingborgs Hamn

För att snabbare nå hållbarhetsmålet att vara fossilfria 2024 satsar Helsingborgs Hamn på, inte bara en, utan två egna solcellsanläggningar. En satsning som i en tid med hård belastning på elnätet och skenande elpriser visats sig vara högst relevant. Med en sammanslagen beräknad effekt på 99 MWh per år kommer solcellsanläggningarna stå för hamnens verkstads och stora delar av hamnkontorets elförbrukning. Solenergi är både fossilfri och förnybar, vilket innebär att den har en minimal påverkan på klimatet.

Ytterligare ett steg i hamnens elektrifieringslöfte
Med solceller kan hamnen tillgodose hela sitt behov av el till verkstaden och el-bilarna som laddar där och dessutom sälja tillbaka överskottet av sol-elen till det allmänna elnätet. På dagarna då belastningen är hög på elnätet genererar hamnen sin egen energi vilket minskar belastningen på elnätet.

- Vår egen producerade el kommer bland annat att ladda våra el-bilar och vara bruks-el till verkstaden ute i Sydhamnen. Vi vill minska vårt beroende av köpt el och minska våra avtryck på klimatet. Koldioxidemissioner från solenergi är ungefär 90 procent lägre per producerad kilowattimme än naturgas-el och cirka 95 procent lägre än el producerad av olja eller kol. Vi ser vår investering i solceller som ett bra alternativ för klimatet, men även för att säkerställa en hållbar långsiktig energiförsörjning i hamnen, då livslängden på solcellerna beräknas till minst 30 år, säger Christina Argelius, Teknisk chef i Helsingborg Hamn.

Solenergi
Energin från solen är så kraftfull att när solen lyser över Sverige en timme på en klar dag ger den lika mycket energi som hela Sverige förbrukar på ett helt år. Klimatet i Sverige är ultimat för produktion av solenergi då solceller producerar effektivare i svalare temperaturer.

- Solenergi har flera fördelar, den är förnybar, ger inga utsläpp under värme- och elproduktionen och omvandlingen från solens strålar till energi avger inte koldioxid eller andra utsläpp. Solcellers främsta miljöpåverkan kommer från tillverkningsprocessen precis som vid tillverkning av de flesta produkter eller material. Fördelen med solceller är att de genererar 4-12 gånger så mycket energi under sin livstid jämtemot vad tillverkningen förbrukar. Likaså tar det endast 12-18 månader innan produktionen av sol-el motsvarar tillverkningen av solcellerna om man tittar på koldioxidutsläpp, berättar Mats Ström, Försäljningschef Idola Solkraft AB.

Produktionen av nästan 100 MWh om året från hamnens solcellsanläggningar kan räknas om till årsförbrukningen av el för tio svenska genomsnittsvillor eller laddning av tvåtusen elbilar.