Nordens största soltak driftsatt

Foto: Solkompaniet

En yta bestående av cirka 35 000 kvadratmeter av solceller är nu driftsatt på hyresgästen Speed Groups logistikanläggning i Borås. Ytan motsvarar cirka 6,1 fotbollsplaner med närmare 15 000 solpaneler. Det är den största solelanläggning någonsin på tak i Norden, med en installerad effekt om fem megawatt. Bakom investeringen står fastighetsbolaget NREP:s logistikgren, Logicenters. Solelanläggningen leasas och används av Speed Group, som ett led i sitt mål om att vara CO2-neutrala 2025. Solkompaniet fick i uppdrag att uppföra anläggningen.

- Logicenters är en ledande utvecklare och ägare av moderna logistikanläggningar i Norden och har totalt 2 miljoner kvadratmeter logistikutrymme. Vi har höga hållbarhetsmål och vi fortsätter att investera i hållbara lösningar så som i solceller. Vårt mål är bland annat att driva alla våra fastigheter med förnybar energi men här måste flera aktörer i samhället hjälpas åt. Med Nordens största takanläggning så hoppas vi att tillsammans med Speed Group inspirera fler aktörer att investera i solel, Karin Sjövall, hållbarhetschef på Logicenters,