Midsummers orderingång av solcellstak ökade med 215 procent under 2021

Foto: Midsummer

Den svenska tillverkaren av solcellstak Midsummer redovisar en orderingång för sina tunna, lätta och flexibla solcellstak på 53,5 miljoner kronor 2021. Det är en ökning med 215 procent jämfört med året innan. Samtidigt ökar faktureringen av solcellstak med 251 procent till 37,5 miljoner kronor år 2021.

- Installation av solcellstak varierar med säsongerna och speciellt december är alltid en relativt svag månad så orderingången för det fjärde kvartalet var inte lika hög som under de två kvartalen dessförinnan. Däremot ledde rekordförsäljningen i somras till en rekordartad fakturering på 17 miljoner kronor under årets fjärde kvartal, och på drygt 37 miljoner kronor för hela 2021, säger Sven Lindström, VD för Midsummer.

Minskade leveranstider för populära modellen SLIM

- Under det sista kvartalet i år har vi byggt ut installationsorganisationen rejält, vilket tidigare var en flaskhals som ledde till leveranstider på över ett år för våra mest populära modeller av solcellstak. Vår ökade installationskapacitet har lett till ett stort antal slutförda installationer, och därmed en rekordfakturering för kvartalet, men framför allt innebär den att vi nu kan sänka våra leveranstider på modellen SLIM igen vilket öppnar för en ännu högre orderingång 2022.
Midsummers bokslutskommuniké för helåret 2021 offentliggörs den 25 februari.

Förutom solpaneler utvecklar och marknadsför Midsummer även produktionsutrustning för solceller i form av det unika DUO-systemet. DUO är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen.