Nytt kompetenscentrum får 63 miljoner kronor i stöd

Foto: Selvan B/Unsplash

Absolicon är tillsammans med Umeå Universitet och Högskolan i Gävle del av det nya kompetenscentrumet Resilienta Energisystem som får 63 miljoner av Energimyndigheten över 5 år.

Energimyndigheten har beviljat stöd till ett antal kompetenscentrum på universitet runt om i Sverige som kommer ha stor betydelse för energiforskningen de kommande åren. I december 2021 kom beslut om stöd till 11 av de 21 ansökningarna med ett totalt bidrag från Energimyndigheten om 594 miljoner kronor fördelat över 5 år.

Absolicon har beröringspunkter med flera av dessa nya kompetenscentrum men ingår redan nu som partner i kompetenscentrumet Resilienta Energisystem som leds av Mälardalens Högskola och som skall underlätta omställningen av det svenska energisystemet till att bli mer tillförlitligt och med lägre miljöpåverkan. För kompetenscentret har Absolicon beskrivit arbetsområden tillsammans med Högskolan i Gävle och Universitetet i Umeå

Sammanlagt består konsortiet Resilienta Energisystem av inte mindre än 36 partners med en total budget om 252 miljoner kronor där Energimyndigheten bidrar med 63 miljoner. Projektet innebär inga utbetalningar till Absolicon utan bolaget medfinansierar genom att hjälpa till med handledning av doktorander inom fjärrvärme och solvärmeutveckling. Absolicon kan även medfinansiera med kontanta medel för att genomföra mindre forskningsprojekt inom konsortiet.

- Absolicon har en forskningsstrategi för hur solvärme kan utvecklas på kort och lång sikt. I konsortiet kommer vi bland annat att arbeta med säsongslagring av solvärme från sommar till vinter samt ny solvärmeteknik för industrier säger Joakim Byström, vd på Absolicon.

Universiteten och högskolorna i konsortiet kommer att anställa de första doktoranderna hösten 2022. Absolicon hoppas att kompetenscentret Resilienta Energisystem kommer bli en av de drivande krafterna i Sverige i omställningen från att elda bränslen till att använda solvärme för att värma svenska städer och industriprocesser.