Absolicons ska leverera solvärmeteknik till Kanarieöarna

Foto: Luis Graterol/Unsplash

Absolicons solvärmeteknik har valts ut i en offentlig upphandling av innovativa lösningar för industrin på Kanarieöarna. Absolicon ska leverera 88 m2 solfångare till ett värde av 1,2 MSEK, som installeras vid tekniska institutet ITC på Gran Canaria.

Absolicons teknik har valts ut i en offentlig upphandling för innovativ teknik för industrin. Kanarieöarnas tekniska institut ITC har i en offentlig upphandling sökt banbrytande och hållbar teknik för industrin i syfte att stärka ögruppens oberoende samt att minska klimatpåverkan till följd av användningen av fossila bränslen. Detta är ett av målen för det europeiska projektet ACLIEMAC som koordineras av ITC. Absolicons solvärmeanläggning kommer fungera som referens för industrier på Kanarieöarna med avsikt att introducera solvärme i sina processer.

Installationen på Kanarieöarna innefattar ett 88 m2 solvärmefält med solfångaren Absolicon T160 som placeras vid ITCs anläggning i Pozo Izquierdo på Gran Canaria samt en solcentral som ska producera 4 bar ånga. Absolicon levererar solfångare och solcentral till ett värde av 1 230 000 SEK. Installationen påbörjas under 2022.

I rapporten slår man fast en stor potential för integrering av solvärme i syfte att minska förbrukningen av konventionella fossila bränslen samt lyfter fram de mest tillämpliga industriella aktiviteterna för implementation av solvärme.

Upphandlingen har efterlyst lösningar som utöver kraven på innovation och klimatförbättring, kan genomföra industriella processen till konkurrenskraftiga driftskostnader.

Bakgrund till upphandlingen är en rapport framtagen av bland andra ITC inom ramen för det europeiska projektet ENERMAC. I rapporten analyseras den slutliga energiförbrukningen för industrisektorerna på Kanarieöarna och Kap Verde per temperaturområde samt potentialen för solvärmeanläggningar för industriella processer.

Den patenterade och certifierade solfångaren Absolicon T160 har en driftstemperatur på upp till 160 °C värme och 8 bar ånga. Solfångarna har i mätningar visat den högsta optiska verkningsgrad som uppnåtts av en produkt i kategorin och priset för solfångarna blir konkurrenskraftigt tack vare design och materialval som tillsammans möjliggör en kostnadseffektiv produktion i Absolicons produktionslina.