Familjebostäder växlar vi upp produktionen av egen solenergi

Solceller på taken i kvarteret Rösträknaren i Årsta. Bild: Familjebostäder

Efter en solig sommar har Familjebostäders solceller levererat förnybar energi i Rinkeby och Stockholms södra stadsdelar. Nu växlar de upp produktionen av egen solenergi och satsar på solceller i alla nybyggda hus.

På hustaken runt om i Stockholm har Familjebostäder över 6 000 kvadratmeter solceller. Fram till 2023 ökar vi solcellsytan med ytterligare 25 procent. Hittills har solcellerna genererat drygt en halv miljon kilowattimmar solel under 2021, en ökning med 10 procent jämfört med 2020.

– Vi kommer att installera fler solceller de närmsta åren. Det är ett viktigt steg mot att bli klimatneutrala till år 2040, säger Familjebostäders miljöchef Helena Ulfsparre.

Satsar på solceller i nyproduktion

Ytterligare 2 000 kvadratmeter solceller kommer att installeras i Familjebostäders nyproducerade fastigheter framöver.

– Det finns bra förutsättningar för solceller när vi bygger nya bostäder, eftersom vi kan anpassa takens utformning. Dessutom bidrar solcellerna till att nå energikraven för nyproducerade hus. Vi planerar för att minst 20 procent av fastighetens elbehov ska komma från solceller, säger Helena Ulfsparre.

Solenergin bidrar med omkring 15-40 procent av husens energibehov. När solen lyser som mest producerar solcellerna mer än husen behöver. Överskottet säljs till elnätet och ger förnybar energi till stockholmarna.

Rinkeby fångar upp mest solel

I Rinkeby bidrar Familjebostäder med den största delen av bolagets solenergi. Det är ett resultat av solcellssatsningen i Järva som Stockholm stad gjorde 2014.

– Det är glädjande att kunna bidra med allt mer solenergi i Stockholm. Samtidigt tittar vi på flera möjligheter för att vår energianvändning inte ska påverka klimatet mer än nödvändigt. Vindkraft är ett intressant alternativ, säger Helena Ulfsparre.

Fakta om Familjebostäders satsning på solceller

  • Enligt Stockholm stads miljöprogram 2020-2023 ska stadens solelproduktion öka med 100 procent till år 2023 jämfört med år 2018. Det innebär att solcellsytan ökar från 11 000 kvm till 22 000 kvm. Familjebostäder kommer att bidra med ytterligare 2 000 kvm solceller fram till år 2023.
  • De fastigheter som genererat mest solenergi 2020 för Familjebostäder är:
    Kvarteret Kvarnskruven 1 i Rinkeby, 80 000 kWh
    Kvarteret Tullkvarnen 1 i Rinkeby, 73 000 kWh
    Kvarteret Bäckkvarnen 1 i Rinkeby, 67 000 kWh