Ejendals storsatsar på solenergi

Juha Pentinmäki, Production & Distribution Manager, visar de nya solcellerna. Bild: Ejendals

I fabriken i Jokipii Finland kommer energi numera från solen. 1304 nyinstallerade solpaneler på taket förser fabriken med el.

Solcellsanläggningen bidrar med flera miljöfördelar när den är i drift.

Den allra största fördelen är naturligtvis att solcellerna producerar el från förnybar energi. Ingen smutsig energi behövs. Elproduktionen är tyst och stör inte omgivningen. Dessutom sker elproduktionen i närheten av elanvändningen. Det minskar överföringsförluster i elnäten.

Så fick ett tak göra ny nytta.

I fabriken i Jokipii har solcellerna placerats på taket. Det innebär att ingen ytterligare mark har behövts tas i anspråk. Istället har den tidigare tomma ytan kommit till nytta på ett miljövänligt sätt.

- Lösningen för elförsörjningen i fabriken i Jokipii är ett bra exempel på vår långsiktiga ambition att minska energianvändningen och andelen fossila bränslen för att begränsa utsläppen av växthusgaser, säger Tommi Ratilainen, EHSQ & Sustainability Manager på Ejendals.

Den ekonomiska investeringen i solpaneler och annan utrustning betalar sig på några års sikt. Vinsterna för miljön kommer omedelbart och är bestående.

Panelerna kommer att leverera mer än 420 MWh el per år vilket innebär ca 20% av fabrikens elbehov,