Midsummer i samarbete med Hemma kring bolån med rabatt för solcellstak

Bild: Midsummer

Det svenska solenergiföretaget Midsummer har inlett ett samarbete med Hemma för att kunna erbjuda attraktiva finansieringslösningar för dem som vill installera Midsummers diskreta och miljövänliga solcellstak på sina bostäder.

Samarbetet innebär att Midsummers kunder erbjuds bolån med en grön rabatt för att finansiera installation av Midsummers svensktillverkade solcellstak på minst 4,5 kW. Med ett tilläggslån samtidigt som bolånet flyttas till Hemma kan stora besparingar ske i sänkta räntekostnader samtidigt som solcellerna medför sänkta elkostnader för hushållet.

Månadskostnaderna för fastigheten kan därmed sänkas samtidigt som värdet på bostaden ökar. Enligt en studie från Sveriges lantbruksuniversitet kan installation av solceller öka värdet på ett hus med i snitt hela 14 procent.

De som installerar solceller är därutöver berättigade till rotavdrag för att gynna klimatomställningen. Det uppgår till 30 procent av arbetskostnaden för installationen.

Midsummer är Sveriges enda tillverkare av solceller. Företaget tillverkar s k tunnfilmssolceller – lätta, flexibla och diskreta med ett klimatavtryck som endast är en tiondel av solpaneler gjorda med kisel. Tillverkningen sker i Järfälla.

Hemma är en plattform för miljövänlig omställning av bostäder och erbjuder bostadskrediter med rabatt i samarbete med Skandia. Hemma vill accelerera den gröna omställningen genom att göra det enklare och lönsammare för hushåll att investera i ett klimatsmart boende. Hemma säkerställer att hushåll som investerar i energieffektivisering eller förnybar energi kan få en attraktiv bolåneränta.