Landshövding Brittis Benzler invigde Frillesås solpark

Bild: Evig el

Nyligen invigde landshövding Brittis Benzler Frillesås solpark med orden Varde ljus! Rent bibliska proportioner har kanske inte den nya solparken invid E6 mellan Fjärås och Frillesås, men elproduktionen är tillräcklig för 900 hushålls årsbehov.

- Sol och vind kompletterar varandra oerhört bra, så vi är väldigt glada att vårt vindkraftverk i Frillesås nu kompletterats med en nästan lika stor elproduktion från solceller, säger Oliva Andrén, vice ordförande i Sveriges vindkraftkooperativ, som namnet till trots nu på riktigt tagit steget att också bli solelsproducent.

Under invigningen passade Eksta Bostads AB på att teckna ett PPA-avtal med SVEF för att säkerställa närproducerad solel till ett bostadsprojekt som färdigställs i Frillesås inom det närmaste.

Solparken beräknas ge 1,5 MW toppeffekt, vilket nästan matchar vindkraftverkets 2,0 MW. Solceller ger mest på sommarhalvåret, vindkraftverk mest på vinterhalvåret - därför är det mycket fördelaktigt att samverka mellan sol- och vindkraft, för att optimera produktionen av förnybar el. Fabrikat för solcellsanläggningens första etapp var Solar Nordic A/S. Etapp två och den större delen av parken är byggd av det svenska företaget Svea Solar.

Genom att bolagisera solparken i Frillesås kan SVEFs medlemmar investera i egen solel och därmed vara med och driva utvecklingen av solparker men också få avkastning på de vinster som bolaget gör.