Kraftigt uppsving för Midsummer

Foto: Jeremy Bishop/Unsplash

Midsummer rapporterar ett andra kvartal där nettoomsättning uppgår till 10,1 miljoner kronor. Analysguiden justerar motiverat värde till 17–20 kronor.

Fortsatt pandemipåverkan tynger kvartal

Midsummer rapporterar ett andra kvartal där nettoomsättning uppgår till 10,1 miljoner kronor (28,4). Den stora minskningen på årsbasis hänförs till att bolagets försäljning av produktionsutrustning fortsatt hämmas kraftigt till följd av reserestriktioner kring pandemin. Försäljningen av produktionsutrustning under kvartalet uppgick till cirka 1 miljon kronor, mot fjolåret 26,3 miljoner kronor. Tittar vi dock sekventiellt så växer bolaget cirka 37 procent från första kvartalets nettoomsättning på 7,4 miljoner kronor. Totala kostnader uppgår till 54,6 miljoner kronor (53) och bolaget rapporterar ett rörelseresultat på -32,9 miljoner kronor (-12,4). Bolaget rapporterar ett nettoresultat för det första halvåret på -65 miljoner kronor (-16,9).

Solcellstak växer kraftigt

Tvärtemot den tuffa utvecklingen inom försäljningen av DUO-maskiner så rapporterar den andra produktlinjen, Solcellstak, ett starkt kvartal och halvår. Nettoomsättning andra kvartalet för affärsområdet blev 9 miljoner kronor (2,1) och för årets första sex månader 12,5 miljoner kronor (5,7). Orderingången under det andra kvartalet uppgick till hela 13,5 miljoner kronor, en ökning på 380 procent från fjolåret. Det är uppenbart att bolagets strategi att skifta fokus mot försäljning av solcellstak för den inhemska marknaden ger utdelning och att marknadssatsningarna börjar bära frukt. Ett exempel på en större order nyligt är installationen av en 1700 kvadratmeter stor Midsummer BOLD installation på ett fabrikstak i Flen.

Investerar kraftigt i ökad produktionskapacitet

Arbetet med etableringen av bolagets fabrik i Puglia i södra Italien fortsätter enligt plan. Den kraftigt utökade produktionskapaciteten kommer att vara en förutsättning för att bolaget ska kunna fortsätta ta marknadsandelar inom solcellsbranschen i stort. Bolaget uppger i rapporten att en överenskommelse med berörda myndigheter i stort sett är klar men vissa formaliteter återstår innan något kan tillkännagivas. Trots att detta hade inneburit en mångdubbling av bolagets produktionskapacitet så talar bolaget redan nu om etableringen i Italien som ett första steg då ytterligare produktionsanläggningar kan komma att anläggas runt om i Europa.

Mycket på horisonten

Vi gör mindre justeringar i våra estimat efter kvartalet men behåller i stort våra prognoser för de kommande åren. Triggers ser vi i positivt nyhetsflöde kring fabriken i Italien, fortsatt stark tillväxt inom solcellstak samt att bolaget kan återuppta försäljning av sin produktionsutrustning. Många risker existerar fortsatt och trots en stark kassaposition, på 198,9 miljoner kronor, kan ytterligare finansiering bli nödvändigt om maskinförsäljningen inte tar fart i närtid. Vi följer med spänning bolagets utveckling kommande tiden och håller särskild koll på hur bolaget utvecklar sin sälj- och marknadsorganisation för att öka kundkännedomen och ta viktiga marknadsandelar. Vi gör mindre justeringar i våra antaganden och sätter ett motiverat värde på 17–20 kronor (18-21), på 12-18 månader sikt.