Dubbelt upp i Karlskrona Solpark

Affärsverkens Andreas Johansson, projektledare för etapp 3 och 4, och Robert Prinselaar, produktansvarig för solenergi, på plats bland tusentals nya solpaneler i Karlskrona Solpark. Foto: Affärsverken

Under året har Affärsverken utökat Karlskrona Solpark. Nu har etapp 3 och 4 satts i drift och det betyder att solparken kan producera dubbelt så mycket grön el.

Etapp 3 och 4 i Karlskrona Solpark är nu igång. Tillsammans producerar solparkens fyra etapper tillräckligt med el för att det ska motsvara drygt 400 hushålls helårsförbrukning.

 

bild
Robert Prinselaar, produktansvarig för solenergi på Affärsverken, gläds åt att Karlskrona Solparks nya etapper är igång. Foto: Affärsverken

 

– Vi är glada över att ha fördubblat solparkens kapacitet och att vi bidrar till omställningen genom ännu mer lokalproducerad solenergi här i vårt närområde, säger Robbert Prinselaar, produktansvarig för solenergi på Affärsverken. 

De första etapperna driftsattes 2019 och solparken har nu en total effekt på 2,4 MW. Varje etapp består av ungefär 2 000 solpaneler, som producerar grön el av solens strålar.

– Affärsverken levererar produkter och tjänster som skapar förutsättningar för hållbar utveckling. Eftersom Karlskrona är en av landets soligaste kommuner har vi rätt förutsättningar för solenergi. Därför är vårt initiativ att fördubbla Karlskrona Solpark både ett givet och viktigt steg för samhällsutvecklingen och för Karlskronas framtid, säger Affärsverkens vd Anna Wallin och fortsätter:
– Det är självklart också glädjande att intresset för solenergi fortsätter att öka och att såväl privatpersoner som företag bidrar till en mer hållbar framtid genom att vara andelsägare i solparken.