Solsafari 2021 - Gemensam satsning för att möta intresset för solceller

Jorden nås varje ögonblick av enorma mängder solenergi. Solceller är både ett lönsamt och konkret sätt att bidra till en mer hållbar värld.

Solsafari är ett digitalt arrangemang som spänner över hela Sverige den 7 september. Arrangörer för Solsafari Norr är Länsstyrelsen Norrbotten, RISE, Energi- och klimatrådgivarna i Norr, Luleå kommun, projektet Soliga lantbruk i norr och Energikontor Norr.

Hela dagen den 7 september erbjuds föreläsningar och möjlighet att ta del av förinspelade rundturer på solcellsanläggningar från hela Sverige, i solparker, inom kommuner, hos företag, flerfamiljshus och villor. 

Utvalda goda exempel från norra Sverige är takanläggningen på Lindbäcks fabrik i Piteå, Solparken Helia i Södra Sunderbyn utanför Luleå samt bostadsrättsförening, lantbruk och privatpersoner, Dessutom finns ”Handbok för nordlig solel” av RISE Energy Technology Center.

Det är kostnadsfritt att delta och öppet för alla. Programmet som är helt digitalt i år och pågår från kl 9 – 19 och fokuserar på olika områden:

  • Kl 09:00-10:30 Kommuner
  • Kl 11:00-12:30 Solcellsparker
  • Kl 13:00-14:30 Företag
  • Kl 17:00-19:00 Privatpersoner och bostadsrättsföreningar

– Solsafari är ett sätt att tillgängliggöra kunskap för många samtidigt. Intresset för solceller är stort och solen är en av lösningarna i den gröna omställningen, säger Kjell Skogsberg, Energisakkunnig på Energikontor Norr.

För den som är intresserad av möjligheterna med solceller är Solsafari ett ypperligt tillfälle att lära sig mer och bli inspirerad, säger Ida Wanhatalo, Klimat- och energisamordnare, Länsstyrelsen i Norrbottens län.