Solinvesteringsbolaget AxSol satsar på EnergiEngagemang

Bild: EnergiEngagemang

EnergiEngagemang är en ledande helhetsleverantör av solcellslösningar för kommersiella och storskaliga solanläggningar. Genom investeringen blir AxSol majoritetsägare i bolaget.

EnergiEngagemangs fokus ligger på den svenska marknaden med kommersiella kunder, som jordbrukare, markägare och bostadsrättsföreningar, samt byggen av storskaliga solparker. Under 2020 omsatte EnergiEngagemang 177 miljoner kronor och bolaget har vuxit med lönsamhet sedan starten 2011. Under 2020 byggde bolaget också Sveriges dittills största etablerade solpark utanför Strängnäs (14 MW).

Storskaliga solparker (”utility scale”) har fram till nu varit en begränsad företeelse jämfört med andra nordeuropeiska länder. Det är dock ett område som nu är i snabb tillväxt.

Johan Bergström, vd AxSol:

”EnergiEngagemang har lyckats växa både snabbt och lönsamt. Johan Skördares och det övriga teamets industrikännedom och framgångsrika projektledarskap har skapat ett mycket gott anseende i branschen, hos såväl kunder som konkurrenter. Vi vill från AxSols sida investera i de mest intressanta nordiska solenergibolagen. Med EnergiEngagemang får vi en ytterligare förstärkt position inom det kommersiella segmentet och inom projektering och byggande av solparker, där vi ser en kraftig tillväxt i Norden under de kommande åren”.

Johan Skördare, vd EnergiEngagemang:

”Tillsammans med AxSol får vi helt nya möjligheter att snabba på utbyggnaden av solparker, framförallt i mellersta och södra Sverige, där behovet är som störst. När man tittar på andra länder ser vi att solcellsparker står för en mycket större del av elproduktionen, samma utveckling kommer vi även få se här. AxSol delar den här visionen och med deras resurser kan vi nu bygga upp ett långsiktigt och hållbart erbjudande för markägare, investerare och potentiella köpare av storskalig solenergi.”