Solarwatt satsar på solenergisystem för villaägare

Bild: Pexels

Solcellstillverkaren Solarwatt gör nu flera nysatsningar på den svenska marknaden för att möta den starkt ökande efterfrågan på solceller. De introducerar dessutom ett nytt energistyrningssystem för villor tillsammans med biltillverkaren BMW. De går därmed från att erbjuda enbart solceller till att leverera hela system för energistyrning i villor. Målet är att öka villaägares egenanvändning av solel.

Solarwatt har under året sett en fortsatt ökning av solcellsförsäljningen, vilket bland annat kan bero på att nya regler trädde i kraft vid årsskiftet. Reglerna har gjort det lättare för villaägare att investera i solceller.

”Vi är mitt i en boom för solceller för villaägare. Boomen drivs av allt från miljöhänsyn till ekonomi och livsstil. Den underlättas dessutom av att de nya reglerna gjort det lika lätt för villaägare att ansöka om solenergibidrag som att ansöka om ROT-avdrag”, säger Tobias Persson, Nordenansvarig på Solarwatt.

Från solceller till solenergisystem för villaägare
”Det som nu kommer stort är att inte bara installera solceller på sin villa utan även batterier och ett system för att styra energianvändningen. På så sätt kan villaägare öka egenanvändningen av den ström de producerar på sitt tak, till exempel genom att samordna med värmepump och elbilsladdare. En del siktar till och med på att kunna bli självförsörjande på el”, säger Tobias Persson.

För att möta denna trend introducerade Solarwatt nyligen Batteri Flex, en batterilagring som utvecklats tillsammans med BMW och med komponenter som även ingår i BMW:s elbilar. Internationellt säljer redan nu Solarwatt mer än tre fjärdedelar av sina produkter som ett system där även batteri och energistyrningssystem ingår.

”Batterilagring är idag inte så vanligt i Sverige, men är en förutsättning för villaägare som vill använda mer egen el. Att etablerade aktörer som Solarwatt nu satsar på batterier för villaägare och system för egenanvändning gör att det finns en tyngd som kan driva på utvecklingen ytterligare”, säger Tobias Persson.

Nya satsningar på Norden och hållbarhet
Solarwatt har även tillsatt en ny marknadschef för Norden, Kertu Tutt. Detta stöder också deras satsning på den finska marknaden, där de ser att solcellsmarknaden har potential att växa lite kraftigare än i övriga Norden.

”På svenska marknaden tror vi också det är viktigt att Solarwatt arbetat med att säkerställa att värdekedjorna är hållbara, både socialt och miljömässigt. Företaget har också länge satsat på hållbarhet i form av hög kvalitet. Vi använder glas/glas-teknik, vilket är en teknik som växer eftersom andra tekniker har kvalitetsutmaningar”, säger Tobias Persson.

Solarwatts kunder kommer kunna dra ännu större nytta av sin egenproducerade el i framtiden. I Tyskland kan kunder redan nu sälja överskottsel till Greenpeace Energy, en grön elleverantör som startats av miljöorganisationen med samma namn.  Det här är en samarbetsmodell Solarwatt gärna vill utveckla även i Norden framöver.