Stort intresse för solcellstak - men få villaägare känner till några leverantörer

Bild: Midsummer

Bara var tolfte svensk villaägare har hittills investerat i solceller men fler än varannan kan tänka sig att göra det – och det relativt snart. Det visar en undersökning som nyligen har genomförts av Novus på uppdrag av energiföretaget Midsummer.

Analys- och undersökningsföretaget Novus har genomfört 516 intervjuer med svenska villaägare vilket garanterar ett relevant och rättvisande resultat för den grupp som undersökts. Man undersökte villaägares inställning till solceller och gruppens intresse för att installera sådana.

Resultatet visar att enbart var tolfte, åtta procent, av de svarande villaägarna hittills har installerat solceller till sitt boende. Men av de som ännu inte har investerat i solceller säger över hälften, 54 procent, att de kan tänka sig att göra det. Av dessa säger sex av tio att de kan tänka sig att göra det inom fem år, och var femte, 21 procent, att de kan göra det redan inom två år.

”Ett gyllene läge att skapa en solid bas av svensk förnybar energi”

- Resultatet visar ett överraskande starkt intresse bland svenska villaägare att investera i solcellstak. Man vill ha dem och man vill ha dem nu! Det är ett gyllene läge för Sverige att skapa en solid bas av miljövänlig förnybar energi för den ökande elanvändningen i landet, och i bästa fall även skapa en inhemsk solcellsindustri, säger Sven Lindström, VD för solenergiföretaget Midsummer som beställt undersökningen.

På frågan om vad som hindrar dem från att installera solceller, uppger svenska villaägare ett flertal anledningar. Många tror att det skulle kosta för mycket eller är osäkra på om solcellerna skulle ge tillräckligt med elektricitet till deras hushåll. Många uppger också att de inte kan lösa finansieringen, att de tycker att solceller på taket skulle bli fult, eller att det verkar krångligt att installera.

Splittrad marknadsbild

En bidragande orsak till att så få egnahemsägare installerat solceller trots att de vill, kan också vara att de inte vet vart de ska vända sig. På frågan om de känner till företag som säljer eller tillverkar solceller svarar åtta av tio att de inte känner till någon alls. Det finns många aktörer på den svenska marknaden och ingen är dominerande. Inte ens IKEA har kännedom hos fler än fyra procent av målgruppen. Eon känns igen av flest, sex procent, följt av Vattenfall med fem