Internationella standarder för solel

Bild: SEK- Svensk Elstandard

Internationella standarder för solel finns och täcker hela teknikområdet. De behandlar allt från material och komponenter till dimensionering, installation och drift. Arbetet sker i den tekniska kommittén IEC TC 82 som alltså har en helt central roll.

Internationella standarder från IEC underlättar och är ofta en förutsättning för acceptans och teknikspridning. Dessutom blir de normalt även europeisk standard och därmed fastställs de också som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som av regeringen utsetts som standardiseringsorganisation inom el och elektronik.

Sedan 1907 SEK är Svensk Elstandard den svenska medlemmen i IEC. I SEK TK 82 samlas de i Sverige som vill delta med erfarenheter och kunnande i det internationella och europeiska - och därmed svenska - arbetet med standarder på området. Bland de mer än sextio projekt som pågår finns till exempel IEC 63104 för säkerhet för solföljande anordningar och IEC 63265 för standardiserade driftdata för driftövervakning och underhållsplanering.

Bland de senaste standarderna märks SS-EN IEC 62446-2 om underhåll av nätanslutna anläggningar och SS-EN IEC 62938 om provning av tålighet mot ojämnt fördelad snölast.

Kort film om det viktigaste kring installation av solceller.

Källa: Svensk Elstandard