Så kan solceller av perovskit bli miljövänligare

Carys Worsley. Foto: Swansea University

Forskare vid Swansea University i England har hittat ett sätt att ersätta de giftiga och miljöskadliga lösningsmedel som behövs vid tillverkning av det som många menar kommer att bli nästa generation solceller – tryckta perovskitsolceller.

Tryckta kolperovskitsolceller beskrivs som nästa steg i solcellsutvecklingen då de ska vara extremt effektiva på att omvandla ljus till el, samtidigt som de är billiga och enkla att tillverka.

En stor utmaning för storskalig tillverkning och kommersialisering av dessa solceller är dock lösningsmedlen som används för att kontrollera kristallisering av perovskiten under tillverkningen. Det beror på att lösningsmedlen är tillverkade av miljöfarliga material som  är förbjudna i många länder på grund av deras toxicitet. Men forskarna har nu upptäckt ett  giftfritt biologiskt nedbrytbart lösningsmedel som kallas γ-Valerolactone (GVL) och som kan ersätta dessa lösningsmedel utan att påverka solcellernas prestanda.

Carys Worsley, som lett forskningen som en del av sin doktorsexamen, säger i ett pressmeddelande:

– För att vara verkligt miljömässigt hållbara måste sättet som solceller tillverkas på vara lika grönt som den energi de producerar. När nästa generation solteknik blir kommersiell lönsam kommer forskning för att minska miljöpåverkan vid storskalig produktion bli allt viktigare.