Frillesås Solpark AB ger privatpersoner chansen bli aktieägare i solpark

Frillesås Solpark . Bild: Evig el

Evig El etablerade sin första solpark 2019 i Frillesesås i anslutning till sitt befintliga vindkraftverk. För att möjliggöra en utbyggnad av solparken har kooperativet nu bildat ett aktiebolag, Frillesås Solpark AB. Initiativet ger en tämligen unik möjlighet för privatpersoner att gå in som aktieägare i en enskild solpark.

- Vi ser hur väl vindkraft och solel kompletterar varandra, och vill därför utöka solelsproduktionen. Samtidigt är det så att solceller fortfarande är något dyrare än vindel, och då en ekonomisk förening har att värna medlemmarnas insatser, såg vi att den bästa vägen att komma vidare var att bilda ett separat aktiebolag för solparken, säger Olivia Andrén, kommunikationsansvarig för Evig el.

 

bild
Olivia Andrén, kommunikationsansvarig för Evig el. Bild: Evig el

Genom att lägga den nya investeringen i ett separat bolag, Frillesol Solpark AB, kan befintliga andelsägare välja om de vill teckna sig för aktier i solparken eller om man vill fortsätta att fokusera det egna engagemanget i vindkraft.

- Så vitt vi vet ger det här också en unik möjlighet att gå in som aktieägare i en solcellsanläggning, och därmed bidra till utbyggnaden av förnybar el, samtidigt som man får god avkastning på sin insats, säger Andrén.

Gensvaret från medlemmarna har varit stort, men det kommer finnas möjlighet även för andra att teckna aktier. Den nya etappen av Frillesås Solpark står klar i juni och Evig el räknar med att solparken totalt ska ge 1,5 MW toppeffekt. Frillesås Solpark är lokaliserad utmed E6:an mellan Varberg och Kungsbacka. 

Evig El är ett varumärke som drivs av Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk Förening (SVEF) och som erbjuder eviga andelar i sol- och vindkraft. Föreningen har 20 års erfarenhet med en aktiv, kompetent och engagerad styrelse som reinvesterar, utvecklar, driver och förvaltar föreningens maskinpark och medlemsintressen.