Fästen standardiseras vid montering av solpaneler

Bild: Svensk Elstandard.

Nu startar ett arbete för att komma överens om krav på klamrar för montering av solpaneler. Det handlar både om en säker och hållbar installation och om att inte utsätta solpanelen – solcellsmodulen – för överdrivna mekaniska påkänningar, t ex genom böjning. Den föreslagna tekniska specifikationen IEC TS 63348 ska innehålla fordringar för montering av solpaneler på skenor eller fixturer.

En teknisk specifikation är en sorts förstandard som ska ge erfarenheter som kan ligga till grund för framtida standardisering. Den här är tänkt att behandla mekanisk belastning, hållfasthet och potentialutjämning och ta hänsyn till de påfrestningar som kan förväntas.

 

Både montering i en fast vinkel och på solföljande anordningar omfattas. Arbetet sker i IEC, som är en av de äldsta internationella organisationerna. Den färdiga skriften ska omfatta plana solpaneler enligt de internationella standarderna i serierna IEC 61215 (funktion och typprovning) och IEC 61730 (säkerhet). De är också antagna som europeisk och svensk standard SS-EN 61215 och SS-EN 61730.