Höganäs Energi kan nu även erbjuda solcellsanläggningar

Höganäs Energi erbjuder nu, genom sitt dotterbolag Höganäs Energi Handel, solcellsanläggningar till både företag, lantbruksfastigheter, bostadsrättsföreningar och villor. Bild: Höganäs Energi

Det är känt att vi i Sverige använder mer och mer energi, och att kunna ta tillvara solenergin och använda den, är ett utmärkt komplement till den elproduktion som säljs via elhandelsbolagen. Detta gäller både för privatpersoner och företag.

- All el som vi säljer är producerad med vattenkraft, och vi vill fortsätta att värna om miljön genom att också erbjuda våra kunder att själva kunna producera el med förnybar energi i form utav solceller, säger Benny Ulmestig, VD på Höganäs Energi AB och Höganäs Energi Handel AB. 

Höganäs Energi har valt att samarbeta med Solotec Energiteknik AB, ett företag från Åstorp i Nordvästra Skåne, som har bred erfarenhet av solceller och solcellslösningar. Solotec Energiteknik monterar redan idag solceller till invånare i Kullabygden, och att de framöver kan göra det tillsammans med Höganäs Energi, ser de som en stor fördel.

- Höganäs Energi är en av hörnstenarna i Höganäs kommun, och att vi tillsammans med dem, kan erbjuda kommunens invånare solcellsanläggningar, inger trovärdighet, säger Johan Hallbeck, VD i Solotec Energiteknik AB.

- Det är korta avstånd i Skåne, och både vi och Solotec Energi är redo att hjälpa alla som önskar att installera solcellsanläggningar och bidra till samhällets gemensamma energiförsörjning, fortsätter Benny Ulmestig.

Höganäs Energi Handel fokuserar i början på fastigheter i Kullabygden, men säger självklart inte nej till kunder från grannkommunerna.