Ny lagstiftning ger nya möjligheter för solceller

Bild: Pexels

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. I samband med ny lagstiftning kan nu lättnader ges för bygglov. Det gör att det i Ängelholms kommun inte längre krävs att utanpåliggande solceller på tak måste vara av samma färg som husets tak, något som tidigare varit ett hinder.

Innan den nya lagstiftningen (PBL 9 kap 3c §), som ger lättnader för bygglov, reglerade detaljplanen för ett bostadsområde om en husägare fick installera svarta solceller på ett hustak. Nu har samhällsbyggnadsnämnden valt att tolka regelverket så att det inte längre är ett hinder.

– Det är viktigt att alla som vill själva ska få avgöra om de vill investera i solceller. Det ska inte hindras av en detaljplan som anger vilken färg man måste ha på taket i ett bostadsområde, säger Tomas Fjellner, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Idag saknas rättsfall inom området så därför kommer vi att arbeta enligt samhällsbyggnadsnämndens tolkning tills vi får ett rättsfall som pekar i en annan riktning, säger Veronica Kippner, bygglovschef i Ängelholms kommun.

Är man osäker på vad som gäller kan man höra av sig till kommunens kundtjänst.

Lättnaderna för bygglov gäller för en- och tvåbostadshus (parhus) och att de utanpåliggande solcellerna följer takets vinkel.

Lättnaderna gäller inte för:

  • byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • om det är av riksintresse för totalförsvaret
  • om det är integrerade eller uppvinklade solceller.

Det är alltid anmälningspliktigt om takkonstruktionen behöver förstärkas.