Häckande duvor skapar problem när de bygger bon under solpaneler

Bild: Anticimex

Anticimex märker en ökad efterfrågan på hjälp mot störande fåglar, främst måsar, duvor och svartfågel. Och senaste året har ett nytt problem uppstått – duvor som bosätter sig under solpaneler på hustak. Nu när snön smälter bort från taken och innan fåglarna börjar häcka i vår bör fastighetsägare se över sitt skydd mot fåglar. 

Fåglar är uppskattade i naturen, men i våra städer kan de skapa en del bekymmer. Ett av de största problemen är att deras frätande avföring orsakar skador på fasader, tak och bilar. Spillningen och fåglarnas bomaterial kan också täppa till stuprör, hängrännor, ventilation och skorstenar, och då ökar risken för fuktskador. Vissa fåglars skriande upplevs även av många som störande, liksom när de blir alltför närgångna. Under häckningsperioden på våren, då fåglarna bland annat bygger bo och lägger ägg, kan vissa fåglar till och med vara aggressiva. 

 

bild
Fågelsäkrade solpaneler. Bild: Anticimex

 

– Problemet med fåglar ökar i takt med att våra städer växer och för varje år som går är det fler och fler som vill ha hjälp av oss med störande fåglar, säger Thomas Westman, skadedjursexpert på Anticimex. 

Anticimex kundundersökningar visar att det är vanligast att man har problem med måsar, följt av duvor och svartfåglar, det vill säga kråkor, kajor och skator. Problemen med måsar uppstår oftast i städer i kustnära områden, medan duvor orsakar bekymmer i de flesta städer runt om i landet när de blir för många på torg och tak. Under det senaste året har ett nytt problemområde uppstått i takt med att allt fler väljer att producera el med solceller på taket. Utrymmet mellan solpanelen och taket är nämligen en bra häckningsplats med både skydd och värme för duvorna året runt.  

 

bild
Bild: Anticimex

 

– I och med att det är en ganska ny företeelse att man monterar solceller på taken, så glömmer många att solpanelerna också behöver säkras mot fåglar, säger Thomas Westman. 

För att få bukt med fågelproblemen ska man arbeta förebyggande med olika fågelsäkringar som avskräcker fåglarna från att slå sig ner utan att skada dem. Det rör sig om olika byggnadstekniska lösningar, som tar bort möjligheten för fåglarna att bosätta sig under exempelvis solpanelerna. Det finns också olika skrämmor som stör fåglarna med ljud, ljusreflektioner eller rörelser.Främst är det fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som får problem med fåglar, men även restauranger med uteserveringar och industriverksamheter drabbas. Privata småhus är inte drabbade på samma sätt, men kan få problem med exempelvis fåglar som häckar i skorstenen.