Aprilice och fasadgruppen har ingått samarbetsavtal

Bild: Fasadgruppen

Fasadgruppen har ingått ett samarbetsavtal med solcellsaktören Aprilice. Genom avtalet kommer samtliga av Fasadgruppens dotterbolag kunna erbjuda sina kunder att installera solceller som en del av pågående projekt, främst större renoveringar.

Fasadgruppens dotterbolag upplever en högre efterfrågan på solcellsinstallationer i samband med renoveringsprojekt, och har nu möjlighet att avropa tjänster från samarbetsavtalet. Inom ramen för samarbetet kan även elbilsladdning och batterilagringsinstallationer erbjudas till kund. Arbeten kommer att utföras antingen som sido- eller underentreprenader.

”I alla våra projekt säkerställer vi att fastigheterna får bättre energiprestanda genom hållbara fasadlösningar, och det känns därför som en naturlig utveckling att vi nu enkelt också kan erbjuda solcellsinstallationer till våra kunder. Fasadgruppen och Aprilice servar redan idag gemensamma kunder i form av fastighetsägare och byggbolag, och tillsammans ser vi möjlighet till effektiv merförsäljning med fokus på miljöteknik”, säger Pål Warolin, vd för Fasadgruppen.