Sven Lindström, VD på Midsummer - Framtidens energi är hållbar

Bild: Piqsels

Under Aktiespararnas temakväll om förnyelsebar energi deltog Midsummer AB (Publ) med en presentation om vikten av solenergi för att skapa en hållbar framtid.

Bolagspresentationen genomfördes av Sven Lindström, VD på Midsummer, som lyfte flera viktiga punkter om bolagets arbete mot en hållbar framtid samt produkternas stora marknadspotential. Utöver solpanelernas diskreta design lyftes även den svenska tillverkningen, det minimala koldioxidavtrycket samt det faktum att bolaget äger hela värdekedjan från råmaterial och tillverkningsutrustning till färdiga solpaneler.

Fokus låg även på den europeiska expansionen.