Installationer av solel i kallt klimat främjas av nya riktlinjer

Bild: Rise

Trots mycket snö och en mörk vinter - att installera solel i norra Sverige fungerar utmärkt. Tack vare riktlinjer som nu tagits fram av RISE får fastighetsägare, kommuner och bostadsrättsföreningar ett bra underlag för att fatta beslut om hur de ska investera i solel.

RISE och samverkanspartnern Piteå Science Park har i projektet SunCold tagit fram en handbok med nya riktlinjer för att installera anläggningar på bästa sätt för att maximera elproduktionen och undvika skador orsakade av snöbelastning.

Riktlinjerna handlar i korthet om att välja rätt plats för anläggningen, montera modulerna i rätt riktning och lutning, utforma för minsta möjliga behov av snöröjning och att välja robusta komponenter anpassade för lokala förhållanden.
- Huvudregeln är att montera solceller där solinstrålningen är stor men snö inte ansamlas. Om solcellsmodulerna är snöfria redan i mars kan årsproduktionen av solel öka med ca 30 procent, säger Mattias Lindh, forskare på RISE.

RISE driver flera parallella satsningar som alla syftar till att underlätta för och expandera användande av solel i kallt klimat. Ett nystartat projekt bygger vidare på resultat från SunCold och tar sikte på stora låglutade tak som finns på bland annat industribyggnader och idrottshallar.
- Det är attraktiva ytor för installation av relativt stora solelanläggningar. Vår förhoppning är att majoriteten av stora industriella tak även i norra Sverige ska användas för elproduktion. Det tror vi kan bli möjligt om vi kan lyckas hitta ett koncept som minimerar snörelaterad produktionsförlust, säger Malou Petersson, enhetschef inom energiteknik på RISE.