Ny energiteknik - sparar miljoner för fastigheter och löser Sveriges elnätsproblem

Risken ökar för att det blir brist på elkapacitet, enligt Svenska Kraftnät. Inför utbyggnaden av laddning för elbilar och hot om ökande elnätspriser har Allmännyttans bostadsbolag i Örebro, ÖBO, skapat sitt eget elsystem med ny teknik från Ferroamp, solpaneler och batterilagring av el. Det har sänkt elnätsförbrukningen med hälften och sparat miljoner på eldriften i hela fastighetsbeståndet.

Av: Anna Fägersten / Lars-Ola Nordqvist

– För sex år sedan hade våra åtgärder för energibesparing nått sin gräns, vi kunde inte göra mer. Med den nya tekniken EnergyHub från Ferroamp har vi flyttat gränserna långt in i framtiden. Vi har skapat ett eget elnät som flyttar ström mellan faserna, producerar, lagrar och säljer el. Det var ett strategiskt vägval som blev en drömlösning, säger Jonas Tannerstad, Chef El&Automation i Örebrobostäder.

– För sex år sedan hade våra åtgärder för energibesparing nått sin gräns, vi kunde inte göra mer. Med den nya tekniken EnergyHub från Ferroamp har vi flyttat gränserna långt in i framtiden. Vi har skapat ett eget elnät som flyttar ström mellan faserna, producerar, lagrar och säljer el. Det var ett strategiskt vägval som blev en drömlösning, säger Jonas Tannerstad, Chef El&Automation i Örebrobostäder.

Ett av skälen till det lyckade vägvalet var att man krokade arm med innovationsföretaget Ferroamp och utvecklade ett flexibelt system tillsammans. Krister Werner, vd för Ferroamp, menar att bolaget i mångt och mycket gjort sin resa tillsammans med Örebrobostäder:

– Deras strategiska hållning till våra applikationer har påverkat oss att utveckla ett flexibelt byggsystem som passar olika fastigheters individuella behov. Det är viktigt för ett innovationsföretag att ha kunder som bidrar till att realisera idéer genom att prova ny teknik. Öbo är en av våra största inspirationer och viktigaste samarbetspartners.

Öbo började med att testa systemet i en fastighet, och man kunde direkt konstatera besparingar i kronor och ören men också att fastighets-värdet ökade. Idag har det allmännyttiga fastighetsbolaget byggt ut EnergyHub till 50 fastigheter.

– Vid senaste tertialrapporteringen hade ÖBO mer än halverat elförbrukningen jämfört med 2005 och gått från 59,7 GWh/år till 29,4 GWh/ år. Det ger många miljoner både i lägre driftskostnad och i högre fastighetsvärde, intygar Jonas Tannerstad.

Framtidsstrategin är nu tydligt utstakad i Allmännyttans Örebrobostäder. Fastighet för fastighet och stadsdel för stadsdel ska konverteras med det nya elsystemet. Den egna produktionen av el i solpaneler lagras i stora batterier och fördelas och balanseras mellan låg och hög energiförbrukning i husen genom EnergyHub. Därigenom skapar man ett eget elnät och flyttar strömmen mellan sina fastigheter efter behov. Samtidigt bidrar man till att lösa Svenska Kraftnäts problem med frekvensreglering på grund av hög och ojämn förbrukning.

– Genom att själva producera en del av vår el kan vi effektivisera energiförbrukningen och lagra och dela energin. Vi går från fastighetsnivå till systemnivå och kan samtidigt erbjuda energitjänster till det offentliga elnätet, förklarar Tannerstad.

Vad är målsättningen med investeringen?

– Vi kan hämta hem en outnyttjad elpotential i fastigheterna. Vi kan nu visa energidata i realtid på ett fascinerande sätt, se nya användarmönster vi inte sett tidigare och ta datadrivna beslut. Vi kan bara ana möjligheterna framåt, menar Jonas Tannerstad vidare.

I ett samhällsperspektiv, vilka är de långsiktiga fördelarna med EnergyHub-systemet?

Krister Werner, vd för Ferroamp, pekar på att elnätet är i en förändringsfas:

– Alla delar behöver anpassas till det nya för att öka hållbarheten. Vi gör fastigheterna till smarta resurser i elnätet, samtidigt som vi tar hand om lokal elanvändning. Med vår teknik blir fastigheten anpassningsbar, mer effektiv och hållbar när nu elnätet förändrar förutsättningarna. Jonas Tannerstad säger att Allmännyttan generellt är försiktig med investeringar. Man vill dels ha en helhetssyn men också minimera risker.

– Jag konstaterar nu 15 år senare att vi borde ha börjat med detta tidigare. Men en viktig lärdom är att ledningen måste involveras från början och att man måste ha en helhetssyn. Då blir det en win win-situation för både oss och samhället.

Vad krävs för att för att fastigheter och hela samhället ska få ett mer hållbart och framtidssäkrat energisystem?

Krister Werner, Ferroamp, svarar:

– Energiomställningen kräver förändringar i befintliga regelverk så att vi kan använda det fysiska elnätet smartare. Förändringsförslagen finns redan hos Svenska kraftnät och energimarknadsinspektionen och den processen pågår.

– När det gäller fastighetsägare och elkonsulter vill vi peka på Öbo och visa att det går att agera redan nu med befintligt regelverk. Med dagens teknik kan man förbereda sig för framtiden. Öbo kan agera på de signaler som finns, bygga energi- och effektsmarta fastigheter som sparar elkostnader redan nu.