Solceller riskerar att skadas av snöoväder

Bild: Aaron Burden/Unsplash

Nu drar ett snöoväder som kallats ”arktiskt” in över Sverige. Nu uppmärksammar solcellstillverkaren Solarwatt att dåligt installerade och konstruerade solceller riskerar att skadas av snötäcket. Klimatförändringarna gör dessutom att extremväder förväntas bli både vanligare och starkare i framtiden – och då kan även skadorna på solcellerna komma att öka. 

Det har tidigare uppmärksammats att det är relativt vanligt att solceller installeras felaktigt. Detta beror bland annat på att installationerna inte alltid utförs av personer med rätt utbildning för uppgiften. I takt med att det installeras fler solceller i Sverige placeras också fler i lägen som är mer utsatta för naturens krafter, till exempel på taket på en hög byggnad eller på en vindutsatt plats på marken. 

”Idag är det en bra dag för solcellsägare att kontrollera att deras utrustning faktiskt tål ett tjockt snötäcke. Beställare av solceller skulle med fördel kunna ställa tuffare krav på hållfastheten hos sina solceller men idag finns det sällan med sådana krav i upphandlingar, trots att det är fullt möjligt att specificera att produkterna ska klara ett rejält snötäcke, hård vind och andra påfrestningar. Det går också att ställa krav på installatörernas kompetens” säger Tobias Persson på Solarwatt.
 
Förutom installationen kan även solcellernas konstruktion innebära en risk eftersom en del typer av produkter har sämre tålighet mot snön. Så kallade glas/glas-paneler tål både högre belastning och är dessutom mer motståndskraftiga mot fukt.

”Som ett exempel har vi själva låtit våra produkter genomgå ett oberoende så kallat cyklontest. Det genomfördes i Australien, som regelbundet utsätts för oerhört kraftfulla tropiska oväder. För att fler tillverkare ska prova sina produkter krävs det att beställare börjar ställa krav, annars kommer vi sannolikt få se mer skador i framtiden”, säger Tobias Persson.