PowerCell Sweden får order på MS-100 bränslecellssystem i Australien

Bild: PowerCell Sweden AB

PowerCell Sweden AB (publ) har fått en order på ett MS-100 bränslecellssystem från det australiensiska bolaget ENGV för leverans under första kvartalet 2021. Systemet skall användas i ett demonstrationsprojekt för stationär kraftgenerering med hjälp av vätgas.

Systemet skall ingå i Australiens första demonstrationsanläggning för stationär kraftgenerering med hjälp av vätgas som kommer att byggas i Denham i västra Australien.

Anläggningen bygger på en kombination av solceller och bränsleceller och har upphandlats av kraftbolaget Horizon Power för att testa vätgasens tekniska förmåga som reglerkraft i avlägsna mikro-elnät. Projektet har erhållit stöd både från Australiens myndigheten för förnyelsebar energi, ARENA, och från regeringen för västra Australien. PowerCells kund ENGV är underleverantör till Horizon Power.

Anläggningen omfattar solcellspaneler med en sammanlagd effekt av 704 kW, en elektrolysör på 348 kW för framställning av vätgas samt kompressor och tankar för lagring av den producerade vätgasen. Bränslecellssystemet från PowerCell Sweden kommer både att användas för att driva elektrolysören och för att lokalt producera både kraft och värme med hjälp av den lagrade vätgasen.  

Australien har beslutat om en nationell vätgasstrategi för att öka användningen av vätgas som energibärare och energikälla. Strategin lanserades i november förra året och har som vision att göra landet till en ledande aktör inom vätgasindustrin till 2030. För att bidra till utbyggnaden av en inhemsk vätgasindustri har landet skapat en fond på totalt motsvarande drygt 2 miljarder SEK (300 miljoner australiensiska dollar) med uppdrag att finansiera och investera i olika satsningar inom vätgasteknologin.

”Australien har insett vätgasens stora möjligheter och satsar nu stort på att bygga upp ett vätgasbaserat och fullt hållbart energisystem. Australien har utmärkta förutsättningar för att producera vätgas och har som ambition att både bli självförsörjande på vätgas och bli en stor nettoexportör, säger Andreas Bodén, försäljningschef för PowerCell Sweden AB.