508 solcellsmoduler installeras på Kallebäcks Terrasser

Wallenstam har tecknat avtal med Save by Solar som nu ska installera 508 solcellsmoduler på fastighetens tak. Det blir 1 000 kvadratmeter som bidrar till en klimatsmart vardag för kontorshyresgästerna som flyttar in i slutet av nästa år. Foto: Wallenstam

Kallebäcks Terrassers nya stora kontorsbyggnad blir självförsörjande på förnybar energi. Save by Solar ska nu installera 508 solcellsmoduler på byggnadens tak. Egenproducerad vindkraftsel tillsammans med 1 000 kvadratmeter solcellsmoduler bidrar till en klimatsmart vardag för kontorshyresgästerna som flyttar in i slutet av nästa år. Solcellsproduktionen kommer också att generera närproducerad el till laddningsplatserna i fastighetens garage.

Om ett år står den cirka 250 meter långa kontorsbyggnaden i Kallebäcks Terrasser klar. Utöver moderna, flexibla kontorslokaler finns även garage- och parkeringsplatser för såväl cykel som bil i samma byggnad. Här planeras också för ett stort gym med panoramautsikt. Med de nya solcellsmodulerna på taket kommer 150 MWh el att mikroproduceras på plats.

– Det känns väldigt bra att utöver fantastiska kontorsytor i ett helt nytt område också kunna bidra med närproducerad energi till fastigheten och våra blivande kontorshyresgäster i Kallebäcks Terrasser, säger Marina Fritsche, vice vd för Wallenstam.

Kontorsfastigheten ligger i direkt anslutning till E6:an och riksväg 40, med närhet till både Landvetter flygplats och Centralstationen. Lokalernas utformning bygger på det nya mobila sättet att arbeta och redan nu är inredningskoncept på plats för såväl små, medelstora som större verksamheter.

Med el från vind och sol kommer den cirka 250 meter långa kontorsfasaden längs E6:an att bidra till ljus i mörkret med en ljuslist som lyser upp och symboliserar Kallebäck Terrassers nivåskillnader i området.

Det var i början av 2019 som byggnationen av Kallebäcks Terrasser, påbörjades. Här växer nu de första kvarteren fram i en levande stadsdel som på sikt omfattar 1 800 nya hem och 1 200 kontorsplatser samt skola, förskolor, restauranger, caféer och närservice. Kontorsbyggnaden har ritats av Liljewall arkitekter och byggentreprenaden drivs av BRA Bygg.